Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Szkolny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej

Dnia 15 grudnia 2022 r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej. Wzięło w nim udział 13 uczniów klas I-IV uczących się w zawodzie technik hotelarstwa. Konkurs miał na celu kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy IV b T Aleksandra Stankiewicz, drugie – Aleksandra Maczuga, trzecie – Emilia Płoszyńska z tej samej klasy. Nagrody ufundował AZS Wilkasy i Rada Rodziców.
Organizator: Diana Kopaczewska

 Szkolny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej.jpg