Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Betlejemskie Światełko Pokoju

Harcerze na ręce p. wicedyrektor Katarzyny Niezbeckiej przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju. To jest 32 rok jego wędrówki do Polski. W tym roku przyświeca hasło "Światło dla Ciebie". To światełko płonie dla nas wszystkich, byśmy się stawali ludźmi dobrej woli, niosącymi pokój i dobro.