Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Dzień Otwarty Naszej Szkoły

Dnia 26 kwietnia 2016 r. w naszej szkole odbył się jak co roku Dzień Otwarty. Nauczyciele wraz z wybranymi uczniami zorganizowali szereg atrakcji w celu zapoznania z ofertą naszej szkoły przyszłych uczniów, czyli gimnazjalistów z Giżycka a także z ościennych powiatów.

Doradca zawodowy, p. Małgorzata Kazaniecka, spotkała się z uczniami szkół gimnazjalnych. Uczniowie zostali zapoznani z wymaganiami i możliwościami, jakie daje ukończenie  technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej. Poznali również zasady rekrutacji do szkoły, usłyszeli kilka praktycznych wskazówek, jak i gdzie szukać pracodawców celem realizacji praktycznej nauki zawodu oraz w jaki sposób wybierać interesujące ich szkoły i kierunki. Rozmowy było pouczające i interesujące dla uczniów, tym bardziej, że spora grupa 3-klasistów planuje kontynuować naukę w naszej szkole. P. Małgorzata Kazaniecka zorganizowała spotkanie z właścicielką Folwarku - Ośrodka Aktywnej Rekreacji w Łękuku, na którym zaprezentowano ofertę obiektu, jego historię i położenie oraz nawiązano dalszą współpracę ze szkołą. Uczniowie mieli także okazję wysłuchać wykładu pt.: „Zarabiaj na turystyce” – który przedstawił dr Tomasz Tolsdorf z Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku (WSG w Bydgoszczy). W formie przystępnej dla młodzieży zaprezentował powszechnie mało znany fakt, iż turystyka jest dochodową gałęzią polskiej gospodarki. Przekazał wiadomości na temat specyfiki pracy w tym zawodzie oraz praktyczne przykłady trafionych pomysłów, które wcielone w życie, mogą przynieść ich autorom ekonomiczne powodzenie.

W pracowni hotelarskiej uczniowie klasy III b T pod okiem nauczyciela przedmiotów zawodowych mgr Diany Kopaczewskiej promowali zawód technik hotelarstwa. Pani Kopaczewska przedstawiła gimnazjalistom prezentację multimedialną oraz film nagrany przez ucznia naszej szkoły. Uczennice prezentowały scenki przy ladzie recepcyjnej dotyczące zameldowania gości w języku polskim i angielskim. Pokazały, że „hotelarz” to również pracownik gastronomii prezentując nakrycie stołów do śniadań. Dużym zainteresowaniem ze strony gimnazjalistów cieszyły się warsztaty układania ręczników. Poza tym uczniowie odpowiedzieli na szereg zadanych przez gimnazjastów pytań związanych z wyborem szkoły.

W pracowni gastronomicznej uczniowie i przyszli kandydaci do zawodu kucharz lub technik żywienia i usług gastronomicznych  pracowali pod okiem kucharza profesjonalisty - absolwenta szkoły - pana Dariusza Barygi, a w pracowni planowania żywienia można było skorzystać z programu Dieta.

Zaprezentowali się także nasi mechanicy pojazdów samochodowych, fryzjerzy oraz sprzedawcy.

Przypomnieliśmy również o obchodach Dnia Europy 9 maja. Uczniowie biorący udział w wyjazdach na praktyki zagraniczne oraz nauczyciele uczestniczący w zagranicznych szkoleniach zachęcali kandydatów do zwrócenia uwagi na możliwości, jakie daje uczestnictwo w projektach unijnych. Dodatkowo odbył się Test Wiedzy o Unii Europejskiej oraz wiele innych gier i zabaw, w których uczniowie sprawdzali swoją wiedzę na temat historii i struktury Unii Europejskiej oraz geografii i kultury Europy, a najlepsi otrzymali słodkie upominki.

To jednak tylko namiastka tego, co działo się w murach naszej szkoły i poza nią... Więcej na załączonych fotografiach ;-)