Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Europassy dla nauczycieli

Nauczyciele języka angielskiego uczestniczący w projekcie "Nowoczesne metody nauczania drogą do poprawy jakości kształcenia" w ramach programu Erasmus+ otrzymali dziś dokumenty Europass Mobilność. P. Marta Tyszko, p. Artur Wojnowski i p. Natalia Rommel wzięli udział w szkoleniu "Umiejętności dydaktyczne dla nauczycieli" w angielskim mieście Portsmouth, a dokumenty te potwierdzają wiedzę i umiejętności przez nich zdobyte.

Od powrotu ze szkolenia, które odbyło się w pażdzierniku 2015 roku, angliści z zapałem wypróbowują i wdrażają metody i techniki podpatrzone za granicą. Stwarzają również warunki sprzyjające współpracy między nauczycielami poprzez przeprowadzone spotkania z członkami grona pedagogicznego oraz otwarte lekcje języka angielskiego. Przeprowadzone lekcje otwarte potwierdziły to, że stosowane techniki są skuteczne i atrakcyjne dla uczniów.

Trójka nauczycieli angażowała podopiecznych nie tylko w trakcie lekcji, ale również podczas Dnia Otwartego ZSZ organizując różnorodne konkursy i testy wiedzy na temat Unii Europejskiej.

Okres realizacji projektu dobiegł końca, ale z wiedzy i doświadczenia, które zdobyli nasi nauczycielei nadal będą czerpać zarówno uczniowie jak i inni pedagodzy.

Więcej informacji na temat wyjazdu i działań projektowych w zakładce Projekty unijne.