Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

KONKURS pt. "Decydujące starcie, czyli rozmowa kwalifikacyjna ..."

Decydujące starcie, czyli rozmowa kwalifikacyjna na stanowiska:
- kelner
- asystent projektanta
- referent administracyjny
Regulamin konkursu:
1. Konkurs składa się z 2 etapów
I etap do 14 kwietnia 2016r: złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV i List motywacyjny) na wybrane stanowisko do pedagoga szkolnego lub szkolnego doradcę zawodowego
II etap 21 kwietnia 2016r: rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą:
Restauracja Kuchnie Świata Katarzyna Niewiadomska - kelner
Pracownia architektoniczna Chiliart Karolina Czupryniak –asystent projektanta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – referent administracyjny (praca w sekretariacie)
2. Do konkursu może przystąpić uczeń który ma ukończone 18 lat
3. Warunkiem przystąpienia II etapu konkursu jest przygotowanie dokumentów aplikacyjnych zgodnie z przyjętymi standardami
4. Kryteria oceny kandydata: spójność dokumentów ze stanowiskiem, ubiór, autoprezentacja, znajomość firmy i obowiązków na danym stanowisku
5. Przewidywany czas prezentacji około 15 min.
6. W skład komisji wchodzą: pracodawcy w/w firm, doradca zawodowy, pedagog szkolny. Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: aula ZSKŚiA ul. Kościuszki
7. Nagrodą główną jest miesięczna praca wakacyjna w danej firmie
8. Wszelkie dodatkowe pytania można kierować do pani Edyty Trościanko – pedagog szkolny ZSKŚiA tel. 87 428 24 84 lub do pani Ewy Ksepka – doradca zawodowy CKZiU tel. 87 428 20 12
Udział w konkursie to prawdziwa rozmowa kwalifikacyjna oraz doświadczenie na rynku pracy. Życzymy powodzenia! 

Więcej szczegółów u p. M. Kazanieckiej (SzOK)