Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Podpisanie umów

eu flag erasmus vect pos

dotyczy: „Europejskie praktyki szansą na lepszą przyszłość”

 nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-015449

 
 
Zapraszamy 
rodziców i uczniów na zebranie w celu podpisania umów do Plymouth, które zostało przesunięte z czwartku 28  na piątek 29 kwietnia o godz. 15.00  w sali 9 na parterze.
 
Osoby niepełnoletnie przy podpisaniu umów koniecznie przychodzą z rodzicem lub opiekunem.
 
koordynatorzy projektu