Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

PROJEKT HISTORYCZNY

W dniu 16.12.2015r. młodzież z klas I T, II a T i IV a T kontynuowała realizację rozpoczętego w październiku projektu historycznego " Na tropach mazurskiej historii ". Dzień rozpoczęliśmy od gry miejskiej w trakcie której uczniowie mieli do wykonania 9 zadań na terenie Giżycka. Po uporaniu się przez wszystkie drużyny z ćwiczeniami terenowymi udaliśmy się do auli LO II na wykład dr Roberta Kempy o archiwach społecznych. Na zakończenie, po podsumowaniu przez starostę działań projektowych wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki. W ten sposób sfinalizowaliśmy realizację dwumiesięcznego projektu.

Opracowała: Małgorzata Rakowska-Ożga