Aktualności

Każdy latać może....

Ośmiu uczniów z klasy 3 a Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 z Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku (uczestników Hufca Pracy W Giżycku) 6 listopada 2023 r. rozpoczęło kurs "Operator drona w kat. NSTS-05". Zajęcia prowadzone były w formie teoretycznej i praktycznej wg wytycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nowe kompetencje i umiejętności zwiększą możliwości młodzieży na rynku pracy.