Aktualności

Program profilaktyczny "Życie jest przede mną"

Program profilaktyczny "Życie jest przede mną"

Dnia 06.11.2023 r. młodzież z klasy I a BS wzięła udział w zajęciach profilaktycznych z zakresu uzależnień w ramach programu "Życie jest przede mną" współorganizowanych z Hufcem Pracy. Pracownik Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku przedstawił problem uzależnienia i możliwości szukania pomocy. Przedstawiono szkody wyrządzane w organizmie przez substancje psychoaktywne oraz towarzyszące im szybkie uzależnienie. Zapoznano młodzież z przepisami prawa dotyczącymi udostępniania oraz posiadania w/w środków oraz konsekwencjami z tego wynikającymi.