Aktualności

Spotkanie z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku

W dniach 26 i 31 października uczniowie klas 5aT i 5bT w ramach zajęć z doradztwa zawodowego wzięli udział w spotkaniu z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku panią Anną Januszko. Celem spotkania było zapoznanie z formami pomocy jakich udziela Urząd Pracy osobom poszukującym zatrudnienia. Uczniowie dowiedzieli się również, jakie warunki należy spełnić, aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna, na czym polega pozyskiwanie ofert pracy oraz inicjowanie i organizacja kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami. Uzyskali informacje o przysługujących osobom bezrobotnym prawach i obowiązkach oraz o organizacji szkoleń, kursów, staży i różnego rodzaju innych form dla osób bezrobotnych.
Małgorzata Kazaniecka - doradca zawodowy