Aktualności

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców i Opiekunów na zebranie z rodzicami w dniu 19 września 2023 r. :
godzina 15:30 - na holu I-piętra odbędzie się zebranie ogólne rodziców uczniów klas I
16:00 - spotkania z wychowawcami uczniów wg załączonego harmonogramu
16:30 - zebranie Rady Rodziców na holu I-piętra

Spotkania z wychowawcami:

Zebranie_z_rodzicami.jpg