Branżowa Szkoła I stopnia

PIEKARZ

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich:

  1. magazynowania surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
  2. przygotowania surowców i sporządzania półproduktów piekarskich;
  3. dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
  4. przeprowadzania rozrostu kęsów oraz wypieku pieczywa;
  5. ekspedycji gotowych wyrobów.

 

Zadaniem piekarza jest wypiek pieczywa o jakości oczekiwanej przez konsumenta. Do podstawowych obowiązków piekarza należy przygotowanie ciasta w specjalnych mieszarkach, zgodnie z recepturą, przeprowadzenie jego fermentacji z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, następnie uformowanie ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta w bochenki chleba lub bułki. Rozrost uformowanego ciasta odbywa się w specjalnych komorach rozrostowych lub w pomieszczeniach piekarni. Wyrośnięte, uformowane pieczywo trafia do pieca piekarskiego, gdzie pod czujnym okiem piekarza jest wypiekane z zachowaniem zasad technologicznych.

Po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można uzyskać dodatkowe kwalifikacje - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (na kursie kwalifikacyjnym) oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum dla dorosłych – nauka od klasy drugiej).

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

Absolwenci mogą podjąć pracę we wszystkich piekarniach lub ciastkarniach. Mogą również próbować uruchomić własną działalność produkcyjną.

Wykaz pracodawców 

Informacje

Zespół Szkół Zawodowych

ul. Kościuszki 16

11-500 Giżycko

JS Like Box Slider