Branżowa Szkoła I stopnia

ŚLUSARZ 

 Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:

  1. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
  2. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
  3. wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
  4. naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można uzyskać dodatkowe kwalifikacje - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (na kursie kwalifikacyjnym) oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum dla dorosłych – nauka od klasy drugiej).

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

Ślusarze z uwagi na rozległą wiedzę i umiejętności zawodowe, mogą znaleźć zatrudnienie w kraju i za granicą, w zakładach przemysłu metalowego, maszynowego, warsztatach samochodowych, budowach, firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych, serwisach naprawy sprzętu domowego, pracowniach ślusarstwa artystycznego. Można również prowadzić własny warsztat ślusarski.

 Wykaz pracodawców