Branżowa Szkoła I stopnia

BLACHARZ

 Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie blacharz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.01.Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych:

  1. wykonywania prac z zakresu obróbki i kształtowania elementów z blachy i profili kształtowych;
  2. wykonywania połączeń elementów metalowych i niemetalowych;
  3. wykonywania naprawy i konserwacji elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych.  

Zadania zawodowe blacharza obejmują przygotowanie oraz wykonywanie operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blachy, cięcie blachy, kształtowanie blachy, wykonywanie połączeń blach techniką spawania, zgrzewania, poprzez lutowanie, nitowanie, klejenie. Blacharz musi umieć rysować szkic wyrobów blacharskich oraz odczytywać schematy, rysunki wykonawcze i złożeniowe. W zależności od wykonywanych zadań zawodowych blacharz wykonuje prace w pomieszczeniach zamkniętych lub na wolnym powietrzu, gdzie narażony jest na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Szczególne zagrożenia związane są z pracą na wysokości – wykonywaniem pokryć dachowych oraz ich naprawą i konserwacją.

Kandydat do zawodu blacharza powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz starannością i dokładnością w wykonywaniu pracy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością koncentracji uwagi, odpowiedzialnością, niezależnością i samodzielnością w działaniu, wytrwałością i cierpliwością w realizacji powierzonych zadań, dobrą koordynacją wzrokowo – ruchową, a także zainteresowaniami o charakterze artystycznym.

Prace blacharskie z reguły wymagają znacznego wysiłku fizycznego oraz dobrej ogólnej sprawności fizycznej.

Przeciwwskazania zdrowotne to: zaburzenia równowagi podczas prac na wysokości, zaburzenia psychiczne i świadomości, wady wzroku nie poddające się korekcji, brak widzenia obuocznego, ograniczenie sprawność rąk i palców, skóra rąk skłonna do uczuleń.

Blacharze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych branży blacharskiej, w budownictwie, usługach blacharskich oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Specyfika zawodu blacharza sprawia, że znajduje zatrudnienie, zarówno w pracy usługowej przy wykonywaniu, naprawie i konserwowaniu wyrobów z blachy, jak i przy wykonywaniu i naprawie pokryć z blachy. Przy założeniu rozwoju budownictwa mieszkaniowego, pokrycia z blachy znajdą zapotrzebowanie i utworzą się miejsca pracy dla blacharzy.

Wykaz pracodawców