Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Zawód CUKIERNIK – w klasie wielozawodowej

 

W wyniku kształcenia w zawodzie cukiernik uczeń nauczy się:

prawidłowo przygotować surowce, maszyny i urządzenia do procesu produkcji,

obsłużyć każde stanowisko w cukierni, ciastkarni, posługiwać się schematami technologicznymi i recepturami wyrobów cukierniczych i ciastkarskich, odpowiednio przygotować wyroby do sprzedaży.

W zawodzie cukiernika istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności. Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły, stąd jest to zawód dla ludzi pomysłowych i z wyobraźnią. Istotne są również zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu tworzonych deserów.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikację: T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych.

Po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można uzyskać dodatkowe kwalifikacje - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (na kursie kwalifikacyjnym) oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum dla dorosłych – nauka od klasy drugiej).

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Absolwenci mogą podjąć pracę we wszystkich cukierniach, ciastkarniach lub piekarniach. Mogą również próbować uruchomić własną działalność produkcyjną.