Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Zawód PIEKARZ – w klasie wielozawodowej

 

W wyniku kształcenia w zawodzie piekarz uczeń nauczy się:

przygotowywać surowce do produkcji wyrobów piekarskich, sporządzać półprodukty piekarskie,

dzielić ciasto i kształtować kęsy na wyroby piekarskie, przeprowadzać rozrost oraz wypiek pieczywa, obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów piekarskich.

 

Zadaniem piekarza jest wypiek pieczywa o jakości oczekiwanej przez konsumenta. Do podstawowych obowiązków piekarza należy przygotowanie ciasta w specjalnych mieszarkach, zgodnie z recepturą, przeprowadzenie jego fermentacji z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, następnie uformowanie ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta w bochenki chleba lub bułki. Rozrost uformowanego ciasta odbywa się w specjalnych komorach rozrostowych lub w pomieszczeniach piekarni. Wyrośnięte, uformowane pieczywo trafia do pieca piekarskiego, gdzie pod czujnym okiem piekarza jest wypiekane z zachowaniem zasad technologicznych.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikację: T.3. Produkcja wyrobów piekarskich.

Po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można uzyskać dodatkowe kwalifikacje - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (na kursie kwalifikacyjnym) oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum dla dorosłych – nauka od klasy drugiej).

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

Absolwenci mogą podjąć pracę we wszystkich piekarniach lub ciastkarniach. Mogą również próbować uruchomić własną działalność produkcyjną.