Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Zawód FRYZJER – w klasie wielozawodowej

 

W wyniku kształcenia w zawodzie fryzjer uczeń nauczy się:

zorganizować własne stanowisko pracy, obsługiwać urządzenia w zakładzie fryzjerskim, odkażać i konserwować sprzęt, komunikować się z klientem, pomagać w doborze uczesania pasującego do twarzy i figury klienta, wykonywać najnowsze strzyżenie włosów, wykonywać trwałą ondulację, koloryzować włosy różnymi technikami, korzystać z technik komputerowych.

Fryzjer powinien mieć dobrą koordynację wzrokowo - ruchową, niezbędną przy operowaniu nożyczkami, grzebieniem czy brzytwą; wrażliwy zmysł dotyku; zręczne ręce i palce - przy modelowaniu i układaniu fryzury. Ważna w zawodzie jest umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikację: A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

Po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można uzyskać dodatkowe kwalifikacje - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.23. Projektowanie fryzur (na kursie kwalifikacyjnym) oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum dla dorosłych – nauka od klasy drugiej).

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

Fryzjerów zatrudniają zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, garnizony wojskowe, szpitale. Bardzo częstą sytuację jest samozatrudnienie - otwarcie własnych zakładów po uzyskaniu tytułu mistrzowskiego lub wchodzenie z kimś w spółkę dla otwarcia takiego zakładu.