Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Zawód STOLARZ– w klasie wielozawodowej

 

W wyniku kształcenia w zawodzie stolarz uczeń nauczy się:

wykonywać wyroby z drewna i tworzyw drzewnych; wykonywać prace związane z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie; wykonywać naprawy, renowację i konserwację wyrobów stolarskich.

 

Zawód stolarza wymaga zdolności manualnych, wyobraźni przestrzennej, zdolności matematycznych potrzebnych przy wykonywaniu obliczeń, umiejętności sporządzania i odczytywania rysunków, dokładności i cierpliwości. Jeśli chodzi o cechy fizyczne stolarz powinien być silnym, zdrowym człowiekiem z dobrym wzrokiem i umiejętnością rozróżniania barw.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikację: A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

Po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum dla dorosłych – nauka od klasy drugiej).

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

Stolarze mogą pracować na placach budowy, w dużych fabrykach mebli, małych zakładach stolarskich lub własnych warsztatach.