Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Zawód ŚLUSARZ – w klasie wielozawodowej

 

W wyniku kształcenia w zawodzie ślusarz uczeń nauczy się:

wykonywać elementy maszyn i urządzeń,

naprawiać elementy maszyn, urządzeń i narzędzi;

wykonywać połączenia, konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi.

 

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikację: M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można uzyskać dodatkowe kwalifikacje - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (na kursie kwalifikacyjnym) oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum dla dorosłych – nauka od klasy drugiej).

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

Ślusarze z uwagi na rozległą wiedzę i umiejętności zawodowe, mogą znaleźć zatrudnienie w kraju i za granicą, w zakładach przemysłu metalowego, maszynowego, warsztatach samochodowych, budowach, firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych, serwisach naprawy sprzętu domowego, pracowniach ślusarstwa artystycznego. Można również prowadzić własny warsztat ślusarski.