Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

BLACHARZ

Kwalifikacja: Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć

z blachy.

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów z blachy;

2) wykonywania pokryć z blachy;

3) wykonywania naprawy i konserwacji wyrobów oraz pokryć z blachy.

Zadania zawodowe blacharza obejmują przygotowanie oraz wykonywanie operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blachy, cięcie blachy, kształtowanie blachy, wykonywanie połączeń blach techniką spawania, zgrzewania, poprzez lutowanie, nitowanie, klejenie. Blacharz musi umieć rysować szkic wyrobów blacharskich oraz odczytywać schematy, rysunki wykonawcze i złożeniowe. W zależności od wykonywanych zadań zawodowych blacharz wykonuje prace w pomieszczeniach zamkniętych lub na wolnym powietrzu, gdzie narażony jest na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Szczególne zagrożenia związane są z pracą na wysokości – wykonywaniem pokryć dachowych oraz ich naprawą i konserwacją.

Kandydat do zawodu blacharza powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz starannością i dokładnością w wykonywaniu pracy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością koncentracji uwagi, odpowiedzialnością, niezależnością i samodzielnością w działaniu, wytrwałością i cierpliwością w realizacji powierzonych zadań, dobrą koordynacją wzrokowo – ruchową, a także zainteresowaniami o charakterze artystycznym.

Prace blacharskie z reguły wymagają znacznego wysiłku fizycznego oraz dobrej ogólnej sprawności fizycznej.

Przeciwwskazania zdrowotne to: zaburzenia równowagi podczas prac na wysokości, zaburzenia psychiczne i świadomości, wady wzroku nie poddające się korekcji, brak widzenia obuocznego, ograniczenie sprawność rąk i palców, skóra rąk skłonna do uczuleń.

Blacharze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych branży blacharskiej, w budownictwie, usługach blacharskich oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Specyfika zawodu blacharza sprawia, że znajduje zatrudnienie, zarówno w pracy usługowej przy wykonywaniu, naprawie i konserwowaniu wyrobów z blachy, jak i przy wykonywaniu i naprawie pokryć z blachy. Przy założeniu rozwoju budownictwa mieszkaniowego, pokrycia z blachy znajdą zapotrzebowanie i utworzą się miejsca pracy dla blacharzy.