Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

ELEKTRYK

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;

4) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

5) montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Celem kształcenia ucznia w zawodzie elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Elektryk może znaleźć zatrudnienie:

 w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,

 w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,

 w zakładach usługowych i naprawczych sprzętu gospodarstwa domowego,

 w warsztatach samochodowych,

 w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,

 w firmach i montujących instalacje alarmowe,

 prowadzenie własnej działalności gospodarczej- usługowej (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne