Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Regulamin biblioteki:
1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie , nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2. Rodzice uczniów mogą korzystać z biblioteki na miejscu.
3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
4. Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować.
5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taką sama lub inną uzgodnioną z bibliotekarzem.
7. Wszystkie wypożyczone zbiory powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
8. W wyjątkowych przypadkach książki mogą być wypożyczone na wakacje.
9. Z księgozbioru podręcznego można korzystać po uprzednim wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
10. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.