Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Lektury:
Literatura polska

 1. Bogurodzica
 2. J. Kochanowski - pieśni i treny (wybór)
 3. J. A. Morsztyn - wybór wierszy
 4. D. Naborowski - wybór wierszy
 5. W. Potocki - wybór wierszy
 6. I Krasicki- satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
 7. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz
 8. A. Mickiewicz, Dziady cz. III
 9. A. Mickiewicz - wybór wierszy
 10. J. Słowacki, Kordian: akt I-III
 11. J. Słowacki - wybór wierszy
 12. Z. Krasiński, Nie-Boska komedia
 13. C. K. Norwid - wybór wierszy
 14. B. Prus, Lalka
 15. E. Orzeszkowa, Nad Niemnem - fragmenty
 16. E. Orzeszkowa, Gloria victis
 17. M. Konopnicka, Mendel Gdański
 18. B. Prus, Kamizelka
 19. H. Sienkiewicz, Potop
 20. K. Przerwa -Tetmajer- wybór wierszy
 21. J. Kasprowicz - wybór wierszy
 22. L. Staff wybór wierszy
 23. S. Wyspiański, Wesele
 24. W. S. Reymont, Chłopi
 25. S. Żeromski, Ludzie bezdomni
 26. S. Żeromski, Przedwiośnie
 27. W. Gombrowicz, Ferdydurke
 28. Z. Nałkowska, Granica
 29. T. Borowski, Pożegnanie z Marią
 30. G. Herling-Grudziński, Inny świat
 31. B. Leśmian - wybór wierszy
 32. J. Tuwim - wybór wierszy
 33. M. Pawlikowska-Jasnorzewska - wybór wierszy
 34. Cz. Miłosz - wybór wierszy
 35. K.K. Baczyński - wybór wierszy
 36. T. Różewicz - wybór wierszy
 37. Z. Herbert - wybór wierszy
 38. B. Białoszewski - wybór wierszy
 39. W. Szymborska - wybór wierszy
 40. S. Barańczak - wybór wierszy
 41. J. Twardowski - wybór wierszy
 42. S. Mrożek, Tango
 43. H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
 44. J. Kochanowski, Treny
 45. J. Słowacki, Kordian

Literatura powszechna

 • Sofokles, Król Edyp
 • W. Szekspir, Makbet
 • Molier, Świętoszek
 • J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera
 • F. Dostojewski, Zbrodnia i kara
 • J. Conrad, Jądro ciemności
 • A. Camus, Dżuma
 • Dante, Boska Komedia - fragmenty Piekła
 • F. Kafka, Proces
 • M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata