Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Regulamin czytelni:
1. Z księgozbioru i czasopism czytelnik korzystać może tylko na miejscu;
2. Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych.
3. Po wyszukaniu potrzebnej książki jej kartę należy podać bibliotekarzowi;
4. Przed opuszczeniem czytelni książki należy zwrócić bibliotekarzowi;
5. Czasopisma należy odłożyć na wyznaczone miejsce;
6. Zobowiązany każdorazowo wpisać się do "księgi obecności";
7. W czytelni obowiązuje cisza
8. Czytelnik osobiście odpowiada za książki i czasopisma z których korzysta, powinien obchodzić się z nimi starannie, a dostrzeżone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi;
9. Kopiowanie rysunków, map itp. dopuszczalne jest tylko za zgodą bibliotekarza