Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Regulamin korzystania z komputerów w czytelni:


1. Z komputerów nieodpłatnie mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele ZSZ w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. Z komputerów można korzystać za pozwoleniem nauczyciela bibliotekarza.
3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
4. Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania
5. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody
( zniszczenie sprzętu , zawirusowanie)
6. Dyskietka i płyta CD przed użyciem musi być sprawdzona programem antywirusowym.
7. Jednorazowo można korzystać z komputera do jednej godziny.
8. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem , tzn. w celach edukacyjnych.
9. Obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail), gier i zabaw, wysyłanie sms, prowadzenia pogawędek internetowych, przeglądania stron zawierających treści niemoralne i nieetyczne.
10. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych, pociągających za sobą skutki finansowe dla szkoły.
11. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych, pociągających za sobą skutki finansowe dla szkoły.
12. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
13. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już zainstalowanym oprogramowaniu.
14. Wyszukane dane i utworzone dokumenty czytelnik zapisuje dla siebie na prywatnych, ale wolnych od wirusów dyskietkach.
15. Swoje dane na dysku twardym tymczasowo można zapisać tylko w folderze ,,Moje dokumenty”, a po przekopiowaniu na dyskietkę usunąć. Nie zaśmiecać dysku twardego niepotrzebnymi danymi.
16. Za łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z komputera w czytelni.