Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula ogólna

Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Zespół Szkół Zawodowch w Giżycku, ul. T. Kościuszki 16.
1. Informujemy, że wyznaczony został inspektor ochrony danych - pani Iwona Malczyk. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 604 883 493
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji czynności statutowych:
a. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Zespół Szkół Zawodowch w Giżycku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w szczególności:
i. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
ii. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
b. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
a. rekrutacji, promocji Szkoły Powiatowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
b. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
c. prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia.
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
a. żądania dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz że przetwarzania danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia RODO.