Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Konferencja nauczycieli zawodowców

Spotkanie POLSKO-LITEWSKIE
W dniach 30-31 maja tego roku nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczyli w konferencji pn. "Kształcenie zawodowe w Polsce i na Litwie - Studium przypadku na przykładzie szkół zawodowych Powiatu Giżyckiego i Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytus".

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu "Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiebiorczości". Program jest wspólfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej "Litwa-Polska". Partnerami w projekcie są: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku/Powiat Giżycki oraz Alytaus profesinio rengimo centras z Litwy.
W ramach konferencji odbyły sie także warsztaty poszczególnych grup zawodowych, na których wypracowano wnioski do dalszej współpracy. Efektem działań było podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Alytuskim Centrum Kształcenia zawodowego a szkołami zawodowymi Powiatu Giżyckiego.
Zapraszamy do galerii.