Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Nasza szkoła brała udział w realizacji projektu
„W stronę ucznia – programy rozwojowe szkół zawodowych
Powiatu Giżyckiego”


I. Cel projektu:
Wzrost atrakcyjności oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szkołach zawodowych Powiatu Giżyckiego.
II. Cele szczegółowe:

  • zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy osiągnięciami uczniów szkól zawodowych i ogólnokształcących
  • zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z terenów wiejskich
  • zwiększenie ilości  nowoczesnych materiałów dydaktycznych
  •  zapobieganie wykluczeniu społecznemu i wypadaniu z systemu oświaty.


III. Działania podejmowane w projekcie:

  •  Organizacja zajęć wyrównania wiedzy dla klas pierwszych i klas programowo najwyższych, w celu przygotowania do egzaminu maturalnego
  •  Organizacja opieki pedagogiczno-psychologicznej
  •  Organizacja zajęć pozalekcyjnych
  •  Wsparcie uczniów z terenów wiejskich
  • Organizacja 3 dniowych obozów integracyjnych dla klas pierwszych
  •  Wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne,  zakup podręczników do przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących


IV czas realizacji projektu:
5.01.2009 r.-30.07. 2010 r.

 

Autorem projektu i liderem przy jego realizacji był Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.

 

ryn_1ryn_2ryn_3