Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

logo__atrakcyjna

"Atrakcyjna Szkoła Zawodowa"

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie Technikum Nr 3 brali udział w projekcie  „ATRAKCYJNA SZKOŁA ZAWODOWA”, który realizowany był przez Powiat Ełcki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2  podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Głównym celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych lub przedsiębiorczości oraz umiejętności informatycznych na poziomie wymaganym przez ECDL u uczniów szkół zawodowych województwa warmińsko – mazurskiego.

Uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli, we wspieranych e-learningiem, pozalekcyjnych zajęciach komputerowych przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.

ecdl 1  ecdl 2  ecdl 3

Certyfikat ECDL (European Computer Driving Licence) jest uznawany w całej Europie i poświadcza, że jego posiadacz ma odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające efektywne wykorzystanie komputera w pracy zawodowej.

atrakcyjna szkoa 3atrakcyjna szkoa 2 atrakcyjna szkoa 1

Nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, geografii i języka niemieckiego ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i języków obcych, z wykorzystaniem interaktywnych programów edukacyjnych. Szkoła bowiem w ramach projektu otrzymała mobilną tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem oraz programy edukacyjne,  które zwiększają atrakcyjność i efektywność zajęć.Po zakończeniu projektu programy te służą nauczycielom i uczniom podczas pracy na zajęciach lekcyjnych.