Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

logo_Letuva         UNIA EUROPEJSKA                                                           
                                                                    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
                                                                    Sąsiedzi w działaniu

 

Powiat Giżycki w latach 2009-2010 w partnerstwie z Administracją Miasta Alytus realizował projekt pod nazwą ,,Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych oraz promowanie odnawialnych źródeł energii” . Projekt był wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska , który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Projekt zakładał szereg działań:

 • Wprowadzenie systemów monitorowania zużycia energii w szkołach,które pokaże wszystkim zainteresowanym rzeczywisty pobór energii i koszt jej zużycia (www.energia.mazury.edu.pl)
 • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu systemów zarządzania środowiskowego.
 • Przeprowadzenie termomodernizacji wybranych szkół.
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii.
 • Opracowanie strategii na temat wprowadzania odnawialnych źródeł energii w budynkach szkolnych.
 • Wymiana urządzeń zużywających nadmiernie energię.
 • Organizacja zajęć pozalekcyjnych na rzecz ochrony środowiska.

Zespół Szkół Zawodowych wraz z innymi szkołami z Giżycka oraz z pięcioma szkołami z Alytus wspólnie realizowały program zajęć pozalekcyjnych, których celem była edukacja młodzieży w zakresie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej uczniów oraz promowanie odnawialnych źródeł energii. Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole prowadzone były pod hasłem ,, Słońce zamiast węgla”

Tematyka zajęć:

 • Energetyka w Polsce -żródła energii i racjonalne ich wykorzystanie.
 • Świadomość energetyczna.
 • Jak oszczędzać energię elektryczną i cieplną w domu?
 • Żarówki energooszczędne.
 • Czy jeden stopień Celsjusza może zmienić klimat?
 • Globalna szklarnia- jak działa?
 • Nasza misja to mniejsza emisja.
 • Był sobie dom.
 • Odnawialne źródła energii.
 • Odnawialne opinie.
 • Debata za i przeciw odnawialnym źródłom energii.
 • Gromadzenie energii słonecznej.
 • Wykorzystanie zgromadzonej energii słonecznej.
 • Pochłanianie i przetwarzanie energii słonecznej przez rośliny.
 • ,, Słoneczny podgrzewacz wody ”
 • Jak wykonać prosty kolektor słoneczny?
 • Jak oświetlony jest teren Polski w cyklu dobowym oraz w czasie rocznego obiegu Ziemi wokół Słońca?

Do pobrania prezentacja uczniów koła ekologicznego.

 

Autorem projektu i liderem przy jego realizacji był Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.