Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

 

W roku 2008 Zespół Szkół Zawodowych otrzymał nieodpłatnie nowoczesną pracownię komputerową oraz Multimedialne Centrum Informacji w ramach projektu „.Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - Priorytet 2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ("Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy").

Nowa pracownia pomoga w przygotowaniu uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.

 

image002