Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku w partnerstwie ze szkołą na Litwie - Alytaus profesinio rengimo centras (Centrum  Edukacji Zawodowej w Alytusie) realizuje projekt pn. „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości”.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw Powiatu Giżyckiego i miasta Alytus. Cel ten będzie osiągnięty poprzez zorganizowanie współpracy przedsiębiorstw Powiatu Giżyckiego i miasta Alytus, podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw jak również osób uczących się w szkołach zawodowych poprzez intensyfikację i instytucjonalizację współpracy szkół zawodowych Powiatu Giżyckiego i Alytaus profesinio rengimo centras. Poprawa umiejętności zawodowych kandydatów na pracowników przedsiębiorstw nastąpi również poprzez wyposażenie w ramach projektu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku i Alytaus profesinio rengimo centras w nowoczesne maszyny i urządzenia do kształcenia zawodowego.

 

W ramach tego projektu uczniowie i nauczyciele naszej szkoły brali udział w:

Forum Przedsiębiorczości

wyjeździe na Litwę do Alytus