Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

 

logo-archimedes

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych przystąpiło do projektu ARCHIMEDES, którego głównym realizatorem jest Augustowskie Centrum Edukacyjne. Projekt jest skierowany do uczniów uzdolnionych i zainteresowanych naukami ścisłymi z 48 szkół ponadgimnazjalnych z województw: podlaskiego, warmińsko - mazurskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

Jego celem jest rozwój kompetencji kluczowych z matematyki, fizyki, chemii i biologii, zwiększenie zainteresowania i świadomości znaczenia nauk ścisłych, zwiększenie liczby uczniów przystępujących do matury z tych przedmiotów oraz lepsze ich przygotowanie.  Realizacja działań w ramach projektu obejmuje okres od października 2008 r. do sierpnia 2012 r. W  ramach projektu sąorganizowane zajęcia dodatkowe dla klas pierwszych z matematyki, fizyki, chemii oraz dla - drugich z biologii, koła maukowe z tych przedmiotów dla klas drugich (biologia - trzecie). Ponadto uczniowie uczęszczający na zajęcia z chemii i fizyki wyjeżdżają na zajęcia laboratoryjne organizowane na wybranych wyższych uczelniach., obozy naukowe  w czasie ferii zimowych, a biolodzy na obozy realizowane w parkach anrodowych w czasie wakacji. Najlepsi uczniowie mają okazję zwiedzić CERN  (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) w Genewie.

Ponadto w ramach projektu szkoła otrzymała pakiety edukacyjne z chemii, fizyki i biologii.

Projekt ARCHIMEDES jest finansowany ze środków krajowych oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

W roku szkolnym 2011/2012 funkcjonują:

 W ramach działań realizowanych w roku szkolnym 2011/2012:

 • W dniach 24 – 29.09.2011 Magda, uczennica klasy trzeciej Technikum Nr 3  przebywała na wyjeździe warsztatowym do Instytutu CERN w Genewie w ramach projektu ARCHIMEDES. Wrażenia Magdy...
 • W dniach 22-27.08.2011r. w obozie biologicznym uczestniczyły: Agnieszka C. i Katarzyna P. Zakwaterowane były w zajeździe w Urszulinie (miejscowości 50km od Lublina). Zajęcia odbywały się na terenie Poleskiego Parku Narodowego.
 • Uczennice, które aktywnie brały udział w kołach naukowych z biologii i chemii wraz z nauczycielkami Joanną Wierzchowską i Agnieszką Potomską uczestniczyły w  Warsztatach Wymiany Dobrych Praktyk, które odbyły się w dniach 18-19 listopada 2011 r w Augustowskim Centrum Edukacji w Augustowie. Uczennice uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych z biologii, chemii i fizyki. Nauczycielki poznawały nową podstawę programową podczas wykładu, zajęć warsztatowych oraz panelu dyskusyjnego.
 • W czasie ferii zimowych na tygodniowym obozie naukowym z chemii na Politechnice Warszawskiej przebywała Weronika Sawoń
 • Odbyły się wyjazdy na zajęcia laboratoryjne dwunastoosobowych grup uczniów uczęszczających na koła naukowe :

- do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku dn. 12. 10. 2012 r. (Prezentacja Wszechświat)

- w Wojskowej Akademii Technicznej dn. 26. 10. 2012 r.

- na Politechnice Warszawskiej 16. 03. 2012 r.  - zajęcia laboratoryjne z chemii

- na Politechnice Warszawskiej dn. 20. 04. 2012 r. - zajęcia laboratoryjne z fizyki i chemii


W ramach działań realizowanych  w roku szkolnym 2010/2011

odbywały się zajęcia kół naukowych z biologii, fizyki chemii i matematyki.

W ramach projektu uczniowie Mateusz Pawelecz (wrzesień 2010), Robert Biercewicz (październik 2010), Monika Caban (maj 2011),  Kasia Pieniak (czerwiec) przebywali na kilkudniowym wyjeździe do Genewy do CERN.

wrzesie_CERN

W roku szkolnym 2010/2011 odbyły się cztery wyjazdy dwunastoosobowych grup: na zajęcia laboratoryjne z chemii realizowane na Politechnice Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej,  na zajęcia laboratoryjne z fizyki (WAT) oraz do Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku koło Otwocka, gdzie grupa zwiedzała m. in. reaktor jądrowy MARIA.

W trakcie ferii zimowych Sara Lenda przebywała na tygodniowym obozie z fizyki realizowanym w Wojskowej Akademii Medycznej oraz w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku. Sara zwiedziła też Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

17 grudnia odbył się szkolny etap Konkursu Matematycznego.  W ramach przygotowań do konkursu uczennica Technikum Nr 3 wraz z nauczycielem uczestniczyli w warsztatach przygotowawczych na WAT. Do finału zakwalifikowała się Karolina Krysik.  Etap finałowy odbył się 3 marca 2011 r. w Wojskowej Akademii Technicznej.

WAT_matematyka

W ramach projektu został uzupełniony księgozbiór biblioteki o pozycje z fizyki, chemii, biologii i matematyki przydatne do przygotowania się do konkursów, zajęć lekcyjnych  bądż pozalekcyjnych, a także egzaminu maturalnego.

 

Działania realizowane w latach 2009/2010 oraz 2008/2009:

 • W roku szkolnym 2009/2010 w Technikum Nr 3 funkcjonowały 3 koła naukowe: z matematyki, biologii i fizyki. Uczniowie klas pierwszych mogli uczestniczyć w zajęciach dodatkowych zorganizowanych w drugim semestrze z matematyki, fizyki, chemii i z biologii - klasy drugie.
 • W dniach 30. 05. - 04. 06. 2010 r. 48 uczniów ze szkół bioracych udział w projekcie (z naszej szkoły - Marta Rutkowska) wzięło udział w warsztatach naukowych na terenie CERN W Genewie.

Marta_CERN

 • Na wakacjach uczestnicy zajęć z biologii wyjeżdżali na tygodniowe obozy naukowe do Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Poleskiego Parku Narodowego. Zdjęcia z tych obozów można obejrzec na stronie www.ace.pol.pl 
 • W ramach kół naukowych odbyły się 3 wyjazdy na WAT na zajęcia laboratoryjne (dwa z fizyki i jeden z chemii). Uczniowie wykonywali doswiadczenia w laboratorium uczelni.
 • W czasie ferii zimowych Patrycja Szczuka uczestniczka koła z fizyki spędziła tydzień na obozie naukowym w Warszawie. Głównym celem obozu były zajęcia na Politechnice Warszawskiej. Oprócz tego uczniowie szkół biorących udział w projekcie mieli okazję poznać atrakcje naszej stolicy.
 • Dwoje uczniów uczestniczących w projekcie w dniu 5 grudnia 2009 r. wzięło udział w Warształtach Wymiany Dobrych Praktyk, które odbyły się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Podczas warsztatów uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z fizyki, chemii i biologi prowadzonych przez pracowników uczelni.

                                                                                                

        Więcej informacji na temat projektu realizowanego przez ACE znajdziesz na www.ace pol.pl