Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

eu flag erasmus vect pos 

 


Program Erasmus+, Sektor Edukacja Szkolna, Akcja 1

Nr projektu: 2015-1-PL01-KA101-015448

Okres realizacji: 01.06.2015 - 31.05.2016    Budżet: 5 277,00 EUR

 

Tytuł projektu:

„Nowoczesne metody nauczania drogą do poprawy jakości kształcenia”

 


Nauczyciele otrzymali dokumenty Europass Mobilność

31.05.2016r

Nauczyciele języka angielskiego uczestniczący w projekcie "Nowoczesne metody nauczania drogą do poprawy jakości kształcenia" w ramach programu Erasmus+ otrzymali dokumenty Europass Mobilność. P. Marta Tyszko, p. Artur Wojnowski i p. Natalia Rommel wzięli udział w szkoleniu "Umiejętności dydaktyczne dla nauczycieli" w angielskim mieście Portsmouth, a dokumenty te potwierdzają wiedzę i umiejętności przez nich zdobyte.
Od powrotu ze szkolenia, które odbyło się w pażdzierniku 2015 roku, angliści z zapałem wypróbowują i wdrażają metody i techniki podpatrzone za granicą. Stwarzają również warunki sprzyjające współpracy między nauczycielami poprzez przeprowadzone spotkania z członkami grona pedagogicznego oraz otwarte lekcje języka angielskiego. Przeprowadzone lekcje otwarte potwierdziły to, że stosowane techniki są skuteczne i atrakcyjne dla uczniów.
Trójka nauczycieli angażowała podopiecznych nie tylko w trakcie lekcji, ale również podczas Dnia Otwartego ZSZ organizując różnorodne konkursy i testy wiedzy na temat Unii Europejskiej.
Okres realizacji projektu dobiegł końca, ale z wiedzy i doświadczenia, które zdobyli nasi nauczycielei nadal będą czerpać zarówno uczniowie jak i inni pedagodzy.

 


Otwarte lekcje języka angielskiego


W marcu, kwietni i maju nauczyciele angliści przeprowadzili serię otwartych lekcji języka angielskiego. Zaproszeni zostali wszyscy nauczyciele naszej szkoły oraz Panie dyrektor. Nauczyciel prowadzący lekcję miał za zadanie zaprezentować swoje umiejętności zdobyte na szkoleniu w Portsmouth i tym samym podzielić się nimi z gronem pedagogicznym. Po każdej lekcji nauczyciele spotykali się, aby szczegółowo omówić sposób prowadzenia zajęć.
Pan Artur Wojnowski zaprosił nauczycieli do obserwacji lekcji na temat różnic między słownictwem angielskim w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Oprócz poszerzenia znajomości słownictwa, celem lekcji była aktywizacja umiejętności pisania i mówienia w języku angielskim. Pan Artur wprowadził nowe zagadnienie z wykorzystaniem metody Guided Discovery, dzięki czemu uczniowie sami zauważali różnice w odmianie brytyjskiej i amerykańskiej języka bazując na posiadanej już wiedzy. Ponadto uczniowie z zainteresowaniem pracowali w grupach. Byli oni bardzo zaangażowani w lekcję, co sprawiło, że przyswoili więcej informacji i skutecznie opanowali nowe umiejętności.

 

 

Kolejną lekcją były zajęcia Pani Marty Tyszko. Zwróciła ona uwagę na słownictwo dotyczące przestępczości, a celem jej lekcji było powtórzenie zdań definiujących oraz doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i mówienia u uczniów. Pani Marta w angażujący sposób wprowadziła uczniów w temat lekcji rozpoczynając zajęcia od dyskusji. Następnie uczniowie współpracowali w grupach, co zmotywowało ich do pracy i sprawiło, że uczniowie chętnie uczestniczyli w poszczególnych etapach lekcji.

 

 

Pani Natalia Rommel zaprezentowała lekcję na temat stylów uczenia się. W trakcie zajęć uczniowie utrwalili użycie bezokolicznika oraz formy gerund oraz zadawanie pytań pośrednich. Doskonalili również umiejętność mówienia i słuchania. Pani Natalia rozpoczęła lekcję od ćwiczenia powtórzeniowego z uzyciem aplikacji stworzonej na stronie http://learningapps.org/. Zaciekawiło to uczniów i spełniło rolę krótkiej rozgrzewki językowej. W kolejnym etapie lekcji uczniowie rozwiązali test, który zwrócił uwagę każdego ucznia na jego indywidualny styl uczenia się. Uczniowie przeprowadzali również wywiady z koleżankami i kolegami, które miały na celu nie tylko utrwalenie struktur gramatycznych, ale też zachęcenie uczniów do rozmowy w języku obcym.

 

Zapytaliśmy uczniów co sądzą o takim sposobie prowadzenia lekcji:


"Lekcja była interesująca. Nauczyciel dał naszej klasie wiele ciekawych zadań, dzięki którym dużo zapamiętałam. Podobała mi się taka forma zajęć."

Sylwia, klasa 2bT

 

"Przypadła mi do gustu forma prowadzenia lekcji, gdyż można się z niej efektywniej nauczyć."

Angelika, klasa 2bT

 

"Lekcja była przeprowadzona w bardzo przyjemnej atmosferze. Wszyscy ze sobą współpracowali oraz nauczyli się wiele rzeczy na temat przestępczości."
Diana, klasa 1T 

"Lekcja była przeprowadzona starannie. Nauczyliśmy się na niej wiele nowych zagadnień na temat przestępczości" 

Ewa, klasa 1T

 

"Zajęcia były prowadzone w ciekawy sposób. Myślę, że dzięki takim lekcjom można zabić monotonię i ułatwić przyswajanie języka."

Agnieszka, klasa 3aT

 

"Lekcja bardzo mi się podobała. Praca z tablicą interaktywną była pouczająca i ciekawa."

uczennica klasy 3aT

 

 

Dzień Otwarty - 26 kwietnia 2016 roku

W trakcie Dnia Otwartego Zespołu Szkół Zawodowych nauczyciele języków obcych przypomnieli uczniom oraz gościom o obchodach Dnia Europy 9 maja. Z tej okazji nauczyciele uczestniczący w szkoleniu w Anglii oraz uczniowie biorący udział w wyjazdach na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ zachęcali kandydatów do zwrócenia uwagi na możliwości, jakie daje uczestnictwo w projektach unijnych.
Sala, w której odbywało się spotkanie została bogato przystrojona pracami uczniów na temat krajów Unii Europejskiej. Powstało również stanowisko informacyjne, gdzie goście mogli zobaczyć zdjęcia i przeczytać o realizowanych w szkole projektach unijnych. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie opowiadali o swoich ciekawych zagranicznych doświadczeniach.
Odbył się również Test Wiedzy o Unii Europejskiej. Miał on na celu sprawdzenie wiedzy na temat historii i struktury Unii Europejskiej oraz geografii i kultury poszczególnych krajów Europy. Uczniowie przeprowadzili także różnorodne gry i konkursy. Zachęcali w ten sposób do poszerzania wiedzy o innych narodach i kulturach. Wszyscy uczestnicy zabaw sprawdzili się i przyswoili nową wiedzę, a najlepsi otrzymali słodkie upominki.

 


Prezentacja projektu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

 

Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej 17 grudnia 2015 roku Pani Natalia Rommel przedstawiła gronu nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych cele i przebieg wyjazdu trzech nauczycieli języka angielskiego do Portsmouth.

Opisane zostały bardzo pozytywne wrażenia nauczycieli po wyjeździe, a grono pedagogiczne z zainteresownaiem obejrzeło zdjęcia z wyjazdu. Pani Natalia zaprezentowała również możliwości przyszłego udziału w wyjazdach w ramach programu Erasmus+ i przedstawiła korzyści z uczestnictwa w szkoleniach zagranicznych. Zachęciła w ten sposób innych nauczycieli do brania udziału w tego typu przedsięwzięciach.

Wystąpienie zostało wsparte prezentacją multimedialną, którą można zobaczyć klikając link poniżej:

PREZENTACJA

 


Wyjazd nauczycieli do Anglii

 

W dniach 11– 17.10.2015 nauczyciele uczący języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych: p. Natalia Rommel, p. Marta Tyszko i p. Artur Wojnowski uczestniczyli w kursie językowo-metodycznym w Porstmouth w Wielkiej Brytanii. Wyjazd był częścią projektu „Nowoczesne metody nauczania drogą do poprawy jakości kształcenia” realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia z zakresu języka angielskiego w ZSZ oraz poszerzenie współpracy międzynarodowej.
Kurs został przeprowadzony przez Meridian School of English – jeden z filarów Tellus Education Group, z którą współpracuje ZSZ. Przez 5 dni nauczyciele pogłębiali swoją wiedzę na temat skutecznych metod nauczania poszczególnych umiejętności językowych oraz poznali nowoczesne podejścia do nauczania języków obcych. Prowadzący zwracali uwagę na sposoby poprawy uczniowskich błędów oraz prowadzenie lekcji w sposób ciekawy i zachęcający. Uczestnicy podkreślają wysoką jakość merytoryczną szkolenia.
Zajęcia były również okazją do wymiany doświadczeń i poglądów z nauczycielami z Turcji, Włoch i Francji. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty.
Oprócz zajęć warsztatowych szkoła w Portsmouth zorganizowała ciekawe spotkania integracyjne oraz wycieczkę do Winchester – dawnej stolicy Anglii. Ogromną zaletą wyjazdu była możliwość zamieszkania u angielskich rodzin. To doświadczenie było szansą na sprawdzenie oraz doskonalenie własnych umiejętności językowych.
Po powrocie z Wielkiej Brytanii uczestnicy stosują zdobytą wiedzę w praktyce, podczas pracy z uczniami. Jednocześnie dzielą się wiedzą z innymi nauczycielami szkoły.