Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU GIŻYCKIEGO na rok szkolny 2019/2020
 
 
 
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych na rok szkolny 2019/2020:
 
 

Typ szkoły

 

Języki obce

 

Liczba oddziałów

 

Liczba miejsc

 

Przedmioty 

w zakresie

rozszerzonym

Technikum Nr 3:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

język angielski, język niemiecki

1

30

 - język angielski

 - biologia

 • technik hotelarstwa

język angielski, język niemiecki

1

16

 - język angielski

 - geografia

 • technik logistyk
język angielski, język niemiecki 1
 16

 -matematyka

 -język angielski

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1:

 

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kucharz
 • sprzedawca
 • piekarz
 • cukiernik
 • fryzjer
 • elektryk
 • stolarz
 • ślusarz
 • lakiernik
 • blacharz
 • tapicer
 • rolnik
 • operator obrabiarek skrawających
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz - tynkarz
 • betoniarz zbrojarz
 • blacharz samochodowy
 • elektromechanik
 • monter mechatronik
 • elektronik

język angielski 

 3

64

 


 

   Uwaga! Oddział zawodowy w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 zostanie utworzony w przypadku rekrutacji co najmniej 15 osób, w przeciwnym razie zrekrutowani uczniowie będą się uczyć w oddziale wielozawodowym (przedmioty ogólnokształcące w szkole, przedmioty zawodowe na miesięcznym kursie).