Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Językowy Konkurs Obsługi Konsumenta

We wtorek 28 listopada, w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku, odbył się Językowy Konkurs Obsługi Konsumenta. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów klas II, III i IV o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz o profilu hotelarskim. Uczniowie losowali zestawy ćwiczeń praktycznych, które polegały na odegraniu scenek problemowych m.in. zarekomendowanie potrawy i wyjaśnienie jej składu czy zareagowanie na reklamację ze strony gościa, wszystkie   z wykorzystaniem procedury obsługi konsumenta w restauracji w języku obcym zawodowym. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych, którzy wykażą się znajomością procedury profesjonalnej obsługi gościa w restauracji przy wykorzystaniu wybranego języka obcego (angielski lub niemiecki). Ocenie podlegały: wygląd zewnętrzny ucznia - kelnera, pożądane cechy osobowe, poprawność i swoboda językowa oraz praktyczne wykorzystanie w/w procedury.
Zwycięzcy Językowego Konkursu Obsługi Konsumenta:
I miejsce – para: Kamila Maksymowicz kl. III T i Michał Ankiewicz kl. IV a T.
II miejsce – para: Piotr Orzechowski i Konrad Trybuła kl. III T.
III miejsce – para: Anna Mróz kl. IV b T i Barbara Wądołowska kl. IV a T
Fundatorami nagród byli:
Hotel Masovia, hotel Wodnik, restauracja Puzzle Smaku.
Sponsorom serdecznie dziękuję.
Organizator konkursu: Monika Dunowska

Wycieczka na Litwę

Dnia 27 listopada 27 uczniów Technikum Nr 3 odwiedziło Druskienniki. Głównym celem wyjazdu było poznanie zasad funkcjonowania Hotelu Aqua***. Dzięki życzliwości pracownika działu Marketingu zwiedziliśmy również Hotel Flores****. Następnie skorzystaliśmy z usług Aquaparku. Po 2-godzinnych atrakcjach wodnych udaliśmy się na wycieczkę kolejką linową „nad Niemnem”. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w McDonaldzie.

Tekst i zdjęcia: Diana Kopaczewska

,,Środowisko ponad wszystko - Komu w drogę, temu Rower”

Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku pozyskał od Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku fundusze na realizację projektu ,,Środowisko ponad wszystko - Komu w drogę, temu Rower”. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup do szkoły stojaka rowerowego- 9 stanowisk, 11 kasków rowerowych i 11 szelek odblaskowych. Sprzęty będą służyć społeczności szkolnej na co dzień, a także podczas wycieczek rowerowych. Więcej informacji na temat projektu znajdziesz tutaj.

logo.jpg

 Przygotowała: A.Potomska

Pokonać siebie - Zajęcia z Trenerem Personalnym

Grupa 15 uczniów odbyła dzisiaj szybki marsz do Centralnego Ośrodka Sportu w Giżycka w celu odbycia zajęć sportowych poprowadzonych przez Pana Mariusza Kaleciaka. Młodzież miała okazję doświadczyć pracy z profesjonalnym trenerem personalnym oraz poznać charakter jego pracy. Zajęcia były bardzo intensywne, a uczestnicy byli zaangażowani i chętni do współpracy. Pan Mariusz opowiedział jak rozwijały się jego zainteresowania sportowe i motywował uczniów do wytrwałości i pokonywania swoich słabości. Serdecznie dziękujemy Panu Mariuszowi za wspólne zajęcia i zainspirowanie innych do pokonywania siebie.

Przygotowała: Agnieszka Potomska

Wizyta uczniów z Gimnazjum nr 2 i z Wilanowa w naszej szkole

Dnia 24 listopada 2017 roku gościli w naszej szkole uczniowie Gimnazjum Nr 2 i z Wilanowa. Na pierwszej lekcji uczniowie klasy II T wypełniali z nimi dokumenty hotelowe a następnie najbardziej odważni spróbowali swoich sił za ladą recepcyjną – odgrywali procedurę zameldowania gościa. Na kolejnej lekcji, pod kierunkiem uczniów klasy IV b T, gimnazjaliści artrystycznie zwijali ręczniki. Ostatnia lekcja przeznaczona była na naukę wystawiania paragonów za usługi hotelowe i przedstawienia w postaci plakatu rodzajów i form turystyki.
Tekst i zdjęcia: Diana Kopaczewska

"Biegam Bo Lubię - odkryj pasję biegania"

Sobotni ranek to idealny czas na odsypianie po trudach tygodnia. Milena, Angelika, Hubert i Piotr wybrali jednak wspólne bieganie pod okiem trenera ogólnopolskiej akcji Biegam Bo Lubię - Pana Artura Płaczka, który chętnie dzieli się pasją biegania z innymi. Pan Artur opowiedział młodzieży jak rozwijała się jego przygoda z bieganiem oraz jakie korzyści można czerpać z uprawiania sportu. Zachęcał do uczestnictwa w bezpłatnych treningach Biegam Bo Lubię, których kolejny sezon zostanie wznowiony od wiosny. Serdecznie dziękujemy Panu Arturowi Płaczkowi za zaszczepianie wśród młodzieży ducha sportu. Zachęcamy do polubienia strony na facebooku Biegam bo Lubię (BBL) GIŻYCKOhttps://www.facebook.com/groups/457038327702050 

Przygotowała: Agnieszka Potomska

Wizyta klasy II T w Urzędzie Skarbowym w Giżycku

Dnia 17 listopada 2017 r. klasa II Technikum Nr 3 (zawód: technik hotelarstwa), udała się na spotkanie ze specjalistami z zakresu podatków: Panem Naczelnikiem Urzędu Skarbowego - Stefanem Urbaniakiem oraz Panią Agnieszką Patorą – starszym ekspertem skarbowym. W czasie wizyty Pan Naczelnik opowiedział uczniom m. in. o strukturze i zadaniach skonsolidowanej Krajowej Administracji Skarbowej, zasadach opodatkowania w działalności gospodarczo-turystycznej. Pani Agnieszka Patora przypomniała uczniom elementy składowe i zasady prawidłowego wypełniania faktury Vat, omówiła wysokość stawek podatku dla poszczególnych towarów/usług związanych z branżą hotelarską. Młodzież wspólnie ze specjalistami wypełniała przykładowe zadanie egzaminacyjne związane z wystawieniem faktury.
Opracowała: Sylwia Dawsiewicz

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Klaudii Kluczek

Dnia 15 listopada 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z udziałem Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W tym roku wyróżniono 156 uczniów ze szkół kończących się maturą. Wszyscy oni musieli spełniać jeden z warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów za w/w osiągnięcia odebrała uczennica klasy IV b T Klaudia Kluczek. Gratulujemy!!!
Wychowawca: Diana Kopaczewska

Otrzęsiny 2017

Dnia 15 listopada w naszej szkole odbyły się Otrzęsiny 2017. Uczniowie klas: I T, Ia BS oraz Ib BS ze swoimi wychowawcami przygotowali się do imprezy, na której zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne: taneczne, wokalne i sprawnościowe. Imprezę prowadziły uczennice kl. IIIB T - Natalia Stępniak, Marika Surowik oraz Karolina Lenar z kl. IIT. Oprawą muzyczną zajęli się Kacper Sawoń kl. IIIA T, Jakub Nakoneczny i Piotr Maleszewski z kl. IIT. Motywem przewodnim Otrzęsin było hasło - „Trzy kolory…”. Każda z klas pierwszych w drodze losowania otrzymała kolor według którego przebrała się na imprezie. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w następujących konkurencjach: prezentacji przebrań: klasa 1a BS - kolor zielony, klasa 1b BS – kolor czerwony i kl. I T – kolor niebieski; „trzecia głowa; zakręcony cukierek; roztańczeni; pożywny koktajl; karykatura wychowawcy; sznur z ubrań. Ostatecznie klasyfikacja była następująca:  I miejsce - kl. I T; II miejsce - kl. Ia BS, III miejsce – kl. Ib BS. Wszystkim uczniom klas pierwszych dziękujemy za super zabawę, witamy serdecznie w murach naszej szkoły i gratulujemy.

Opracowanie: Sylwia Dawsiewicz/Justyna Chojnowska-Burblis/Artur Wojnowski

Nadzwyczajna rada Młodzieżowej Rady Miasta Giżycko

Dnmrmg.jpgia 14.11.2017 r. zwołana została nadzwyczajna rada Młodzieżowej Rady Miasta Giżycko. Miała ona na celu powołanie grupy problemowej dotyczącej odwiedzin osób starszych objętych programem Teleopieki, prowadzonym przez Panią Katarzynę Karolską. Zadaniem systemu Teleopieki jest zapewnienie pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Najczęściej dotyczy to samotnych osób starszych lub niepełnosprawnych. System Teleopieka polega na reagowaniu na sytuacje zagrożenia, a w przypadku ich wystąpienia wezwaniu pomocy lub przekazywania wiadomości opiekunowi. Ten system dostarcza opiekunom narzędzie do skutecznego reagowania na sytuacje alarmowe. Rozwiązania Teleopieki oparte są o systemy przywoławcze w postaci przycisków, po których uruchomieniu wysyłany jest sygnał SOS. Urządzenia lokalizacyjne umożliwia śledzenie miejsca przebywania podopiecznego. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą osobom samotnym - prosimy o kontakt z uczennicą kl. IIT Magdaleną Krysińską lub Panią Sylwią Dawsiewicz.

Opracowanie: radna MRMG - Magdalena Krysińska kl. IIT, p. S. Dawsiewicz

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, uczniowie klasy 4b Technikum Nr 3, uczestniczyli w seminarium "Pomysł na społeczny biznes", które prowadziła Pani Natalia Skoratko - opiekun / konsultant z Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Giżycku. Na seminarium zaprosiła nas Pani Marta Buczyńska- doradca zawodowy z giżyckiego MCK. Celem seminarium było zapoznanie młodych uczestników z ideą i zasadami działania specyficznej formy przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa społecznego, będącego głównym filarem ekonomii społecznej.
Uczestnicy seminarium:
- poznali rodzaje przedsiębiorstw społecznych
- dowiedzieli się kto i w jaki sposób może takie przedsiębiorstwo założyć
- zapoznali się z zasadami tworzenia biznesplanu firmy społecznej
- uwrażliwili się na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy
Podczas seminarium uczestnicy opracowali w grupach własne pomysły na biznesplany przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością podczas planowania swoich przedsięwzięć.

Opracowała Małgorzata Kazaniecka