Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Pożegnanie Absolwentów - rocznik 2021

Dnia 30 kwietnia 2021 r. w naszej szkole pożegnaliśmy Absolwentów Technikum Nr 3. W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego nie mogliśmy spotkać się w większym gronie. Pani Dyrektor krótko i serdecznie słowami Sofii Lundberg pożegnała Absolwentów:
„ Życzę Wam wszystkiego, ile potrzeba.
Tyle słońca, ile potrzeba, żeby rozjaśniło Wam dni.
Tyle deszczu, ile potrzeba, żebyście docenili słońce.
Tyle radości, ile potrzeba na wzmocnienie duszy,
ale też tyle smutku, ile potrzeba, byście potrafili docenić drobne przyjemności w życiu.
I tyle spotkań, ile potrzeba, żebyście przywykli do pożegnań.”

Podczas spotkania padło wiele ciepłych słów ze strony wychowawcy, nauczycieli i uczniów. Wszystkim absolwentom życzymy wytrwałości, radości oraz sukcesów na egzaminach maturalnych i w dalszym życiu. Za wszystkich trzymamy kciuki i do zobaczenia!

Uwaga Maturzyści !!!

WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGAZMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2021 r.

 

1460x616

 

Osoby przystępujące do egzaminów maturalnych zobowiązujemy  do zapoznania się z wytycznymi przygotowanymi przez CKE, MEiN oraz GIS dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 roku.

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku

 

 

Zasady nauki w Branżowej Szkole I stopnia

ZASADY NAUKI W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA


1. Celem nauki zawodu jest opanowanie przez młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie. Potwierdzeniem tych umiejętności jest przystąpienie do egzaminu czeladniczego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
2. Nauka zawodu polega na realizowaniu praktycznej nauki zawodu w zakładzie u pracodawcy i nauce teoretycznej w szkole lub na kursach dokształcających. Podstawą do rozpoczęcia nauki w Szkole Branżowej jest umowa o pracę z wybranym zakładem w celu przygotowania zawodowego, podpisana pomiędzy pracodawcą, a uczniem młodocianym pracownikiem, którego reprezentuje rodzic bądź prawny opiekun. Wówczas taka osoba uzyskuje status ucznia i jednocześnie pracownika młodocianego, którego obowiązują zapisy Kodeksu Pracy regulujące sprawy zatrudniania pracowników młodocianych.
3. Warunkiem zatrudnienia ucznia na naukę zawodu mogą rozpocząć młodociani pracownicy do 18 roku życia, zdrowi i bez przeciwskazań potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim do wykonywania prac wchodzących w zakres nauczanego zawodu.
4. Uprawnieni do szkolenia uczniów i prowadzenia zajęć praktycznych z młodocianymi pracownikami są pracodawcy lub wskazani przez nich pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne (uzyskanie statusu instruktora praktycznej nauki zawodu), reguluje to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu, które określa kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

5. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego musi zawierać: - rodzaj przygotowania zawodowego - czas trwania nauki zawodu- miejsce odbywania przygotowania zawodowego, - sposób realizacji obowiązku szkolnego,- wysokość miesięcznego wynagrodzenia, - okres obowiązywania umowy o pracę oraz rodzaj kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych osoby szkolącej.
6. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisują pracodawca – właściciel zakładu pracy, uczeń – pracownik młodociany oraz jeden z rodziców lub prawny opiekun. Umowę należy zawrzeć w okresie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
7. Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego może nastąpić za wypowiedzeniem w następujących przypadkach:
- nie wypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania w szkole
- likwidacji, upadłości zakładu lub reorganizacji zakładu - stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy w danym zawodzie (np. ze względów zdrowotnych).
Umowa z młodocianym w każdym terminie może być rozwiązana jedynie w trybie wzajemnego porozumienia stron.
8. Okres nauki zawodu trwa 36 miesięcy. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach na wniosek ucznia-młodocianego pracownika i za zgodą rzemieślnika szkolącego – izba rzemieślnicza może skrócić lub przedłużyć okres nauki zawodu na podstawie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Nauka zawodu może odbywać się w zawodach występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Pracodawca zobowiązany jest skierować młodocianego na dokształcanie teoretyczne w Szkole i umożliwić dokształcanie w systemie pozaszkolnym na kursach dokształcania teoretycznego, wynikających z programu nauczania.

9. Wynagrodzenie ucznia- Młodocianemu pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za pracę. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:
* I rok nauki nie mniej niż 5 %
* II rok nauki nie mniej niż 6%
* III rok nauki nie mniej niż 7%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS). Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się na podstawie listy obecności za dany okres.

Harmonogram egzaminów maturalnych w ZSZ

Harmonogram egzaminów maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku

Data

Przedmiot

sala

04.05.2021

godz. 9.00

Język polski PP

s.1 ( sala gimnastyczna)

05.05.2021

godz.9.00

Matematyka PP

s.1 ( sala gimnastyczna)

06.05.2021

godz. 9.00

Język angielski PP

s. 2 ( 206)

06.05.2021

godz. 9.00

Język angielski PP

s. 3( 205)

07.05.2021

godz. 9.00

Język angielski PR

s.4 ( 202)

10.05.2021

godz. 9.00

Język polski PR

s.4 ( 202)

12.05.2021

godz. 9.00

Biologia PR

s.4 ( 202)

13.05.2021

godz. 9.00

Geografia PR

s.4 ( 202)

13.05.2021

godz. 14.00

Język włoski PP

s.4 ( 202)

Wiosenne porządki

Sprzątanie naszym kolegom i koleżankom idzie pełną parą! Posprzątano już Brożówkę, okolice Rynu oraz okolice Giżycka; jeziora, wioski, lasy, miejsca przy drogach... Udział w akcji wzięli uczniowie z klasy: 1T Norbert Nowosadko, 1BS Emilia Owczarek, 2T Natalia Owczarek, 3T Justyna Włodkowska. Czekamy na pozostałe zdjęcia, z pozdrowieniami Ola Stankiewicz!

Osiągnięcia uczniów BS

Miło nam poinformować o udziale i sukcesach naszych uczniów w konkursach szczebla wojewódzkiego organizowanych z ramienia OHP. Pomimo sytuacji pandemicznej nasza młodzież wykazała się aktywnością i osiągnęła sukces. Poniżej lista laureatów i ich osiągnięcia:
Konkurs fotograficzny "Ferie z pasją" - Konrad Kuczyński klasa 2a BS - III miejsce
Konkurs "Konstytucja Oczami Młodego Artysty" - Mariusz Gołębiowski klasa 3b BS - III miejsce
Konkurs plastyczny "EKO-ART" - Weronika Dzadz klasa 1 b BS - III miejsce
Konkurs recytatorski "W kilku słowach" - Katarzyna Bękalska klasa 2 b BS g oraz Magdalena Ramotowska klasa 1 b BS - wyróżnienie.
Serdecznie GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów :)

Zaproszenie

Koledzy i Koleżanki,
zapraszam Was do wzięcia udziału w sprzątaniu swoich miejsc zamieszkania (miast, miasteczek, wsi, osiedli czy osad). Możecie do akcji przystąpić z rodzicami, rodzeństwem czy najbliższymi. Wykonajcie (zróbcie) zdjęcie, podczas sprzątania terenu i do 20 kwietnia 2021 r. odeślijcie na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (każdy z Was niech podpisze foto imieniem, nazwiskiem, klasą). Za udział w akcji zostaniecie nagrodzeni pochwałami. Serdecznie zapraszam - uczennica Aleksandra Stankiewicz kl ll thlb p

Konkurs z okazji Dnia Świętego Patryka

Rozstrzygnięcie konkursu z okazji Dnia Świętego Patryka na najciekawsze zielone danie:

I miejsce - Zuzanna Duda klasa II Tg Ż
II miejsce - Magdalena Duda klasa II Tg Ż
III miejsce - Natalia Owczarek z klasy II B Th
Wyróżnienie - Nicola Rzeszotek klasa II B Th

Życzenia Wielkanocne

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych, kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą, wiosennego nastroju - wszystkim Uczniom, ich Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom, Emerytom i Przyjaciołom naszej szkoły - życzy Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych :-)

zyczenia-wielkanocne.jpg

Święta, święta, święta!!!!

Podczas zajęć z plastyki i zajęć – Aktywni i kreatywni; uczniowie klasy I Technikum i II klasy Branżowej Szkoły, przygotowali prace „zdobiące okno na święta” oraz kartki z życzeniami świątecznymi. Prace zostały dostarczone do szkoły i dlatego zapraszam na prezentację :-) Z uwagi na nauczanie zdalne ponownie zapraszamy do obejrzenia prac uczniów „w galerii okna szkolnego”. Wybierzcie się na spacer i zobaczcie prace Waszych kolegów wywieszone w oknach naszej szkoły!
Życzymy przede wszystkim zdrowia i spędzenia czasu świątecznego w gronie najbliższych Wam osób. Wesołych Świąt!!!!!