Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Wizyta absolwentki naszej szkoły

Dnia 21 grudnia 2017r. odwiedziła nas absolwentka klasy hotelarskiej Renata Ejdys. Renata obecnie przebywa za granicą, jest osobą zarządzającą ludźmi na swojej zmianie. Po dwóch latach chce powrócić do kraju ojczystego by podjąć studia hotelarskie. Jej marzeniem jest zarządzanie pensjonatem w Zakopanem.

Projekt pt. "Starszy czyta Młodszemu"

Dnia 20 grudnia 2017 roku w ramach Projektu "Starszy czyta Młodszemu" uczniowie naszej szkoły czytali dzieciom z Przedszkola "Bajka" w Giżycku".

Tekst i zdjęcia: Diana Kopaczewska

Wyniki konkursu z języka niemieckiego

W dniu 14.15.2017 po raz kolejny w naszej szkole odbył się przedmiotowy konkurs z języka niemieckiego. Najlepsze wyniki osiągnęli:

1. Milena Nowicka – 80% - klasa I T
2. Anna Mróz – 79% - klasa IV BT
3. Karolina Lenda i Klaudia Kosecka – 75% klasa III T
4. Ewa Sobczak – 72% - klasa IIIT
5. Ewa Mazur i Piotr Orzechowski – 70% - klasa IIIT

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy: grono pedagogiczne wraz z organizatorem Marzeną Dyndul

Wizyta hotelarzy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku

Dnia 4 grudnia grupa hotelarzy klasy 3 i 2 Technikum wraz z opiekunem - p. M. Dyndul uczestniczyli w fachowo przygotowanych zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku. Pani Anna Januszko zapoznała uczniów z programem ,,Młodzi na start”, z barometrem zawodów na rok 2018 oraz formami pomocy, jakich udziela Urząd Pracy osobom bezrobotnym (m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia dla osób bezrobotnych, staże pracy i programy wspomagające osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą). Młodzież dowiedziała się również, jakie warunki należy spełnić aby zarejestrować się jako bezrobotny, na czym polega pozyskiwanie ofert pracy oraz na czym polega inicjowanie i organizacja kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami. Uzyskali informacje o przysługujących osobom bezrobotnym prawach i obowiązkach oraz o organizacji szkoleń, kursów i różnego rodzaju projektów dla osób bezrobotnych. Na koniec spotkania uczniowie zwiedzili budynek urzędu, zapoznali się z  funkcjonowaniem i specyfiką pracy  wybranego wydziału i zapoznali z najnowszymi ofertami pracy, których nie brakuje a szczególnie tych do pracy do Niemiec. 

Opracowała: Marzena Dyndul

Warsztaty z uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku

W naszej szkole odbywają się warsztaty kulinarne dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem spotkań jest zapoznanie młodych kucharzy z predyspozycjami zawodowymi oraz możliwość sprawdzenia swoich praktycznych umiejętności. W ramach warsztatów odwiedzili nas uczniowie kl. 7 Zespołu Szkół Nr 1 w Giżycku. Wspólnie z młodzieżą klasy trzeciej Technikum sporządzili zakąski, dania zasadnicze oraz desery. Na koniec jeden z uczniów przeprowadził flambirowanie deserów. Po ciężkiej pracy wszyscy wspólnie skonsumowali przygotowane przez siebie wyroby kulinarne.

Tekst i zdjęcia: Urszula Siergiej-Todryk

„ Najlepszy ”- to film, który młodzież powinna zobaczyć

Z tego powodu dzisiaj liczna grupa uczniów uczestniczyła w zorganizowanym dla szkoły seansie w Kinie Nowa Fala w Giżycku. Film porusza problem uzależnienia, pokazuje proces wpadania w nałóg z całą jego autentycznością. Uświadamia, że droga wyjścia z nałogu jest niezwykle trudna. Z uzależnieniem radzą sobie tylko nieliczni, „bo z tego wychodzą tylko mistrzowie- najlepsi ”- tak mówi w filmie postać grana przez Janusza Gajosa.

Przygotowała: Agnieszka Potomska

Spektakl taneczno-teatralny pt. "Kierunek Nieznany"

Dnia 28 listopada 2017r. młodzież naszej szkoły obejrzała spektakl taneczno-teatralny zatytułowany "Kierunek Nieznany" wystawiony przez Kętrzyński Teatr Czarno - Biała Strefa Tańca. To niezwykłe widowisko upamiętnia ofiary zsyłek radzieckich na "nieludzką ziemię". W spektaklu brało udział 30 tancerzy, którzy poprzez różne nowoczesne formy tańca opowiadzieli prawdziwą historię, przekazując w ten sposób młodzieży wiele wartości.

Językowy Konkurs Obsługi Konsumenta

We wtorek 28 listopada, w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku, odbył się Językowy Konkurs Obsługi Konsumenta. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów klas II, III i IV o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz o profilu hotelarskim. Uczniowie losowali zestawy ćwiczeń praktycznych, które polegały na odegraniu scenek problemowych m.in. zarekomendowanie potrawy i wyjaśnienie jej składu czy zareagowanie na reklamację ze strony gościa, wszystkie   z wykorzystaniem procedury obsługi konsumenta w restauracji w języku obcym zawodowym. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych, którzy wykażą się znajomością procedury profesjonalnej obsługi gościa w restauracji przy wykorzystaniu wybranego języka obcego (angielski lub niemiecki). Ocenie podlegały: wygląd zewnętrzny ucznia - kelnera, pożądane cechy osobowe, poprawność i swoboda językowa oraz praktyczne wykorzystanie w/w procedury.
Zwycięzcy Językowego Konkursu Obsługi Konsumenta:
I miejsce – para: Kamila Maksymowicz kl. III T i Michał Ankiewicz kl. IV a T.
II miejsce – para: Piotr Orzechowski i Konrad Trybuła kl. III T.
III miejsce – para: Anna Mróz kl. IV b T i Barbara Wądołowska kl. IV a T
Fundatorami nagród byli:
Hotel Masovia, hotel Wodnik, restauracja Puzzle Smaku.
Sponsorom serdecznie dziękuję.
Organizator konkursu: Monika Dunowska

Wycieczka na Litwę

Dnia 27 listopada 27 uczniów Technikum Nr 3 odwiedziło Druskienniki. Głównym celem wyjazdu było poznanie zasad funkcjonowania Hotelu Aqua***. Dzięki życzliwości pracownika działu Marketingu zwiedziliśmy również Hotel Flores****. Następnie skorzystaliśmy z usług Aquaparku. Po 2-godzinnych atrakcjach wodnych udaliśmy się na wycieczkę kolejką linową „nad Niemnem”. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w McDonaldzie.

Tekst i zdjęcia: Diana Kopaczewska

,,Środowisko ponad wszystko - Komu w drogę, temu Rower”

Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku pozyskał od Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku fundusze na realizację projektu ,,Środowisko ponad wszystko - Komu w drogę, temu Rower”. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup do szkoły stojaka rowerowego- 9 stanowisk, 11 kasków rowerowych i 11 szelek odblaskowych. Sprzęty będą służyć społeczności szkolnej na co dzień, a także podczas wycieczek rowerowych. Więcej informacji na temat projektu znajdziesz tutaj.

logo.jpg

 Przygotowała: A.Potomska