Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Wycieczka do Warszawy i Wrocławia

W dniach 25-28 kwietnia uczniowie naszej szkoły zwiedzili Warszawę i Wrocław. Mottem przewodnim wycieczki było hasło "Wrocław europejską stolicą kultury 2016 r." Po Warszawie oprowadzał nas pan przewodnik, który przybliżył nam zabytki z rejonu Starego Miasta oraz Traktu Królewskiego. Dzień w stolicy zakończyliśmy wizytą w Kinotece, gdzie oglądaliśmy film "Księga Dżungli". Kolejne dni spędziliśmy we Wrocławiu. Nocowaliśmy w pociągu oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Chodziliśmy pieszo, podróżowaliśmy koleją oraz tramwajem. We Wrocławiu odwiedziliśmy m.in. Panoramę Racławicką, Uniwersytet Wrocławski, Ostrów Tumski, Stary Rynek, Ogród Zoologiczny z Afrykarium, Halę Stulecia oraz Ogród Japoński. Z najwyższego wieżowca podziwialiśmy panoramę miasta. Naszymi opiekunami były panie Maria Makiła i Agnieszka Potomska. Uczestnicy wycieczki byli bardzo punktualni, więc zwiedzanie przebiegło bardzo sprawnie. Miło i przyjemnie spędziliśmy czas.

Dzień Otwarty Naszej Szkoły

Dnia 26 kwietnia 2016 r. w naszej szkole odbył się jak co roku Dzień Otwarty. Nauczyciele wraz z wybranymi uczniami zorganizowali szereg atrakcji w celu zapoznania z ofertą naszej szkoły przyszłych uczniów, czyli gimnazjalistów z Giżycka a także z ościennych powiatów.

Doradca zawodowy, p. Małgorzata Kazaniecka, spotkała się z uczniami szkół gimnazjalnych. Uczniowie zostali zapoznani z wymaganiami i możliwościami, jakie daje ukończenie  technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej. Poznali również zasady rekrutacji do szkoły, usłyszeli kilka praktycznych wskazówek, jak i gdzie szukać pracodawców celem realizacji praktycznej nauki zawodu oraz w jaki sposób wybierać interesujące ich szkoły i kierunki. Rozmowy było pouczające i interesujące dla uczniów, tym bardziej, że spora grupa 3-klasistów planuje kontynuować naukę w naszej szkole. P. Małgorzata Kazaniecka zorganizowała spotkanie z właścicielką Folwarku - Ośrodka Aktywnej Rekreacji w Łękuku, na którym zaprezentowano ofertę obiektu, jego historię i położenie oraz nawiązano dalszą współpracę ze szkołą. Uczniowie mieli także okazję wysłuchać wykładu pt.: „Zarabiaj na turystyce” – który przedstawił dr Tomasz Tolsdorf z Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku (WSG w Bydgoszczy). W formie przystępnej dla młodzieży zaprezentował powszechnie mało znany fakt, iż turystyka jest dochodową gałęzią polskiej gospodarki. Przekazał wiadomości na temat specyfiki pracy w tym zawodzie oraz praktyczne przykłady trafionych pomysłów, które wcielone w życie, mogą przynieść ich autorom ekonomiczne powodzenie.

W pracowni hotelarskiej uczniowie klasy III b T pod okiem nauczyciela przedmiotów zawodowych mgr Diany Kopaczewskiej promowali zawód technik hotelarstwa. Pani Kopaczewska przedstawiła gimnazjalistom prezentację multimedialną oraz film nagrany przez ucznia naszej szkoły. Uczennice prezentowały scenki przy ladzie recepcyjnej dotyczące zameldowania gości w języku polskim i angielskim. Pokazały, że „hotelarz” to również pracownik gastronomii prezentując nakrycie stołów do śniadań. Dużym zainteresowaniem ze strony gimnazjalistów cieszyły się warsztaty układania ręczników. Poza tym uczniowie odpowiedzieli na szereg zadanych przez gimnazjastów pytań związanych z wyborem szkoły.

W pracowni gastronomicznej uczniowie i przyszli kandydaci do zawodu kucharz lub technik żywienia i usług gastronomicznych  pracowali pod okiem kucharza profesjonalisty - absolwenta szkoły - pana Dariusza Barygi, a w pracowni planowania żywienia można było skorzystać z programu Dieta.

Zaprezentowali się także nasi mechanicy pojazdów samochodowych, fryzjerzy oraz sprzedawcy.

Przypomnieliśmy również o obchodach Dnia Europy 9 maja. Uczniowie biorący udział w wyjazdach na praktyki zagraniczne oraz nauczyciele uczestniczący w zagranicznych szkoleniach zachęcali kandydatów do zwrócenia uwagi na możliwości, jakie daje uczestnictwo w projektach unijnych. Dodatkowo odbył się Test Wiedzy o Unii Europejskiej oraz wiele innych gier i zabaw, w których uczniowie sprawdzali swoją wiedzę na temat historii i struktury Unii Europejskiej oraz geografii i kultury Europy, a najlepsi otrzymali słodkie upominki.

To jednak tylko namiastka tego, co działo się w murach naszej szkoły i poza nią... Więcej na załączonych fotografiach ;-)

Program profilaktyczny "Dobre Wybory"

Dnia 28 kwietnia 2016 r. do naszej szkoły przybyli Piotr Świergalski, prezenter programów muzycznych TV4 i Polsat oraz Wojciech Backiel - mówca motywacyjny, wykładowca psychologii pozytywnego myślenia. Poprowadzili oni koncert profilaktyki uzależnień pt. „Dobre wybory”. Montaż słowno – muzyczny zwrócił uwagę młodzieży na potrzebę dokonywania odpowiednich, dojrzałych wyborów, które wprowadzają w czystą i wolną od narkotyków, alkoholu i innych używek drogę życiową. Wykonawcy nigdy nie byli uzależnieni, a program z ich udziałem powstał w odpowiedzi na problemy, z którymi boryka się współczesna młodzież. Prosty, młodzieżowy język i ciekawe opowieści spowodowały, że koncert spotkał się z zainteresowaniem młodzieży. Powyższe przedsięwzięcie profilaktyczne zorganizowała pedagog szkolny – p. Z. Urbanowicz

Eliminacje Powiatowe

Dnia 27 kwietnia 2016 r. w giżyckim LOK-u odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Drużyna naszej szkoły w składzie: Michał Michalkiewicz, Norbert Cantop i Piotr Olchówka zajęła bardzo dobre drugie miejsce. Do eliminacji uczniów przygotowywali nauczyciele - p. Przemysław Poczynek i p. Wiesław Sakowski. Gratulujemy!!!

Konkurs Historyczny Wiedzy o Giżycku i Twierdzy Boyen

W dniu 22.04.2016 r. 17 uczniów z klas IV a T, I T oraz I b ZSZ wzięło udział w konkursie historycznym Wiedzy o Giżycku i Twierdzy Boyen. 

Zwyciężyli:

I miejsce - Paweł Piątek kl. IV a T
II miejsce - Konrad Trybuła kl. I T
III miejsce - Piotr Litwiniuk kl. IV a T

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a zwycięzcom gratulujemy!

Organizatorzy

Podpisanie umów

eu flag erasmus vect pos

dotyczy: „Europejskie praktyki szansą na lepszą przyszłość”

 nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-015449

 
 
Zapraszamy 
rodziców i uczniów na zebranie w celu podpisania umów do Plymouth, które zostało przesunięte z czwartku 28  na piątek 29 kwietnia o godz. 15.00  w sali 9 na parterze.
 
Osoby niepełnoletnie przy podpisaniu umów koniecznie przychodzą z rodzicem lub opiekunem.
 
koordynatorzy projektu
 

DZIEŃ OTWARTY

DZIŚ UCZEŃ, JUTRO FACHOWIEC!

 

Zapraszamy 26 kwietnia w godz. 9.00- 14.00 na DZIEŃ OTWARTY do Zespołu Szkół Zawodowych (Giżycko, ul. Kościuszki 16) :)

Zapewniamy:

  • prezentację zawodów proponowanych w ofercie kształcenia

w Technikum Nr 3: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych

w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, fryzjer i in.

  • warsztaty kulinarne, w tym ok. godz. 10.00 - pod okiem profesjonalnego kucharza - absolwenta szkoły
  • 9.35- 10.20 - spotkanie z właścicielką Folwarku - Ośrodka Aktywnej Rekreacji w Łękuku
  • 10.30 - wykład „Zarabiaj na turystyce” - dr Tomasz Tolsdorf oraz prezentacja oferty edukacyjnej Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku (WSG w Bydgoszczy) mgr Agnieszka Danielewicz- koordynator wydziału
  • prezentacje z praktyk zagranicznych naszych uczniów oraz konkursy wiedzy o Unii Europejskiej
  • zajęcia z DECOUPAGE
  • zwiedzanie szkoły z pokazem bazy dydaktycznej i pracowni (GASTRONOMICZNEJ, HOTELARSKIEJ, OBSŁUGI KONSUMENTA…….)
  • konsultacje z doradcą zawodowym (Szkolny Ośrodek Kariery)
  • rozmowy z uczniami i nauczycielami
  • niespodzianki :)

ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Z NAMI!

Konkurs Biologiczny

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO ,, UKŁAD POKARMOWY I ODŻYWIANIE SIĘ ”:

I miejsce: Paweł Piątek, kl. IV AT

II miejsce: Joanna Biercewicz, kl. IV AT

III miejsce: Aleksandra Mamrot, kl. IV AT oraz Piotr Litwiniuk , kl. IV AT

Gratulujemy!

Recykling dla Ziemi - obchody Dnia Ziemi

Recykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich ponownym przetwarzaniu w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Wykorzystywać można w ten sposób, nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach lub poszczególne materiały np. puszki aluminiowe, butelki plastikowe, opony samochodowe. Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na których są składowane.

Z okazji obchodów Dnia Ziemi - 22.04.2016 r. nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przy współpracy z Fundacją Na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek Po Napojach – RECAL. Zadaniem uczestników było stworzenie pomysłu na ponowne wykorzystanie odpadów. Młodzież wykazała się pomysłowością i dużym zaangażowaniem. Powstały miedzy innymi kolorowe zabawki, urocze flakony i świeczniki, doniczki, domek dla kota oraz stół zrobiony ze starej opony samochodowej. Najbardziej kreatywni uczestnicy warsztatów otrzymali nagrody od Fundacji Recal.  

Przygotowała: Agnieszka Potomska

  

Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej

Dnia 22 kwietnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym odbył się V Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej. W zmaganiach na temat praw konsumenta wzięły udział trzy uczennice Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Giżycku, z kl. IIIC – zawód: sprzedawca. Najszerszą wiedzą na ww. temat wykazała się Monika Jabłońska. W konkursie wzięły także udział: Gabriela Kosiłko oraz Weronika Zakrzewska.