Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Wyniki konkursu historycznego wiedzy o twierdzy Boyen

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie historycznym. Gratulujemy zwyciężczyni.

1 miejsce: Stankiewicz Aleksandra 2b P hl T
2 miejsce: Kunicki Mateusz 2a P ż T
3 miejsce: Młynarczyk Magdalena 1b BS

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego. Konkurs odbędzie się w formie zdalnej (on-line). Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem przyjmuje nauczyciel języka angielskiego, p Artur Wojnowski, poprzez dziennik elektroniczny Librus do soboty 22 maja 2021 r. Test zostanie udostępniony przez dziennik elektroniczny Librus we wtorek, 25 maja 2021 r. Więcej szczegółów w REGULAMINIE KONKURSU. Zapraszamy do udziału!!!

Kurs Baristy !!!

CHCĘ ZOSTAĆ BARISTĄ-
kurs zawodowy z OHP
Oferujemy zdobycie nowych umiejętności pod okiem doświadczonego instruktora baristy, które pozwolą zdobyć wiedzę teoretyczną, praktyczną umiejętności niezbędne do pracy w kawiarniach, restauracjach, pijalniach kawy w centach handlowych, hotelach lub firmach cateringowych. Zapewniamy dojazd, wyżywienie i nocleg.
Wystarczy zapisać się na bezpłatny kurs Baristy (16 h)
Termin: 27-28 maj 2021r
Miejsce: Szkolne Schronisko Młodzieżowe " Zofiówka" nad jez. Ryńskim
OFERTA DOTYCZY TYLKO UCZNIÓW BS.
 
Zgłoszenia przyjmuje P. Katarzyna Niezbecka do 20 maja 2021r. 
 
 kawa zrobiona przez bariste kurs barmanski jpg

Wielkie gotowanie dla Pawła

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku wezmą udział w bardzo ważnym wydarzeniu charytatywnym mającym na celu pomoc Pawłowi w walce z nowotworem. Młodzież przygotuje wyśmienite słodkości, które zostaną przeznaczone na sprzedaż w ramach akcji. Do udziału zgłosili się uczniowie klas I, II i III Technikum Nr 3. Finał akcji odbędzie się 29 maja 2021 roku w Ekomarinie w Giżycku. Czeka na Was wiele atrakcji pod hasłem "Wielkie Gotowanie dla Pawła". Będziecie mogli podziwiać dzieła kulinarne znanych kucharzy i nie tylko. Ambasadorami tego przedsięwzięcia są znani nam i zaprzyjaźnieni z naszą szkołą Pani Aleksandra Juszkiewicz i Pan Dariusz Baryga.

akcja charytatywna.jpg

Konkurs Konkurs Konkurs!!!

Miesiąc maj obfituje w rocznice historyczne. 3 maja obchodziliśmy rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. 8 maja zakończyła się II wojna światowa w Europie, a 18 maja polskie wojska zajęły Monte Cassino. W związku z tym zapraszamy uczniów ZSZ do wzięcia udziału w szkolnym konkursie historycznym poświęconym największemu zabytkowi znajdującemu się w Giżycku, jakim jest Twierdza Boyen. Konkurs odbędzie się w formie zdalnej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie proszone są o kontakt z nauczycielem historii Piotrem Todrykiem poprzez dziennik elektroniczny. Zapisy są do 22.05, zaś test zostanie przesłany przez Librusa w dniu 28.05. Więcej szczegółów w regulaminie konkursu. Zapraszamy do udziału.


bg1.jpg

Akcja ekologiczna

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci !!!

Szkoła przystąpiła do akcji ekologicznej "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci". Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji. Zbiórka dotyczy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt komputerowy, sprzęt gospodarstwa domowego - wszystko co jest na prąd lub na baterie np. żelazka, odkurzacze, pralki, kuchenki itp.)

Nauka zdalna - nic prostszego! Zrób porządki i bądź eko!

Czas wolny po odbyciu nauki zdalnej warto wykorzystać na pomoc w ochronie środowiska. Wiosna to idealny czas na porządki, warto pomóc w nich rodzicom a jednocześnie zadbać o naszą planetę! W zamian za dobry przykład postawy ekologicznej placówka szkoły może uzyskać profity tj. sprzęt sportowy i biurowy dla uczniów.

Zużyty sprzęt prznosimy do szkoły do 30 maja 2021r.

proxy

Pożegnanie Absolwentów - rocznik 2021

Dnia 30 kwietnia 2021 r. w naszej szkole pożegnaliśmy Absolwentów Technikum Nr 3. W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego nie mogliśmy spotkać się w większym gronie. Pani Dyrektor krótko i serdecznie słowami Sofii Lundberg pożegnała Absolwentów:
„ Życzę Wam wszystkiego, ile potrzeba.
Tyle słońca, ile potrzeba, żeby rozjaśniło Wam dni.
Tyle deszczu, ile potrzeba, żebyście docenili słońce.
Tyle radości, ile potrzeba na wzmocnienie duszy,
ale też tyle smutku, ile potrzeba, byście potrafili docenić drobne przyjemności w życiu.
I tyle spotkań, ile potrzeba, żebyście przywykli do pożegnań.”

Podczas spotkania padło wiele ciepłych słów ze strony wychowawcy, nauczycieli i uczniów. Wszystkim absolwentom życzymy wytrwałości, radości oraz sukcesów na egzaminach maturalnych i w dalszym życiu. Za wszystkich trzymamy kciuki i do zobaczenia!

Uwaga Maturzyści !!!

WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGAZMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2021 r.

 

1460x616

 

Osoby przystępujące do egzaminów maturalnych zobowiązujemy  do zapoznania się z wytycznymi przygotowanymi przez CKE, MEiN oraz GIS dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 roku.

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku

 

 

Zasady nauki w Branżowej Szkole I stopnia

ZASADY NAUKI W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA


1. Celem nauki zawodu jest opanowanie przez młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie. Potwierdzeniem tych umiejętności jest przystąpienie do egzaminu czeladniczego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
2. Nauka zawodu polega na realizowaniu praktycznej nauki zawodu w zakładzie u pracodawcy i nauce teoretycznej w szkole lub na kursach dokształcających. Podstawą do rozpoczęcia nauki w Szkole Branżowej jest umowa o pracę z wybranym zakładem w celu przygotowania zawodowego, podpisana pomiędzy pracodawcą, a uczniem młodocianym pracownikiem, którego reprezentuje rodzic bądź prawny opiekun. Wówczas taka osoba uzyskuje status ucznia i jednocześnie pracownika młodocianego, którego obowiązują zapisy Kodeksu Pracy regulujące sprawy zatrudniania pracowników młodocianych.
3. Warunkiem zatrudnienia ucznia na naukę zawodu mogą rozpocząć młodociani pracownicy do 18 roku życia, zdrowi i bez przeciwskazań potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim do wykonywania prac wchodzących w zakres nauczanego zawodu.
4. Uprawnieni do szkolenia uczniów i prowadzenia zajęć praktycznych z młodocianymi pracownikami są pracodawcy lub wskazani przez nich pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne (uzyskanie statusu instruktora praktycznej nauki zawodu), reguluje to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu, które określa kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

5. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego musi zawierać: - rodzaj przygotowania zawodowego - czas trwania nauki zawodu- miejsce odbywania przygotowania zawodowego, - sposób realizacji obowiązku szkolnego,- wysokość miesięcznego wynagrodzenia, - okres obowiązywania umowy o pracę oraz rodzaj kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych osoby szkolącej.
6. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisują pracodawca – właściciel zakładu pracy, uczeń – pracownik młodociany oraz jeden z rodziców lub prawny opiekun. Umowę należy zawrzeć w okresie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
7. Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego może nastąpić za wypowiedzeniem w następujących przypadkach:
- nie wypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania w szkole
- likwidacji, upadłości zakładu lub reorganizacji zakładu - stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy w danym zawodzie (np. ze względów zdrowotnych).
Umowa z młodocianym w każdym terminie może być rozwiązana jedynie w trybie wzajemnego porozumienia stron.
8. Okres nauki zawodu trwa 36 miesięcy. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach na wniosek ucznia-młodocianego pracownika i za zgodą rzemieślnika szkolącego – izba rzemieślnicza może skrócić lub przedłużyć okres nauki zawodu na podstawie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Nauka zawodu może odbywać się w zawodach występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Pracodawca zobowiązany jest skierować młodocianego na dokształcanie teoretyczne w Szkole i umożliwić dokształcanie w systemie pozaszkolnym na kursach dokształcania teoretycznego, wynikających z programu nauczania.

9. Wynagrodzenie ucznia- Młodocianemu pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za pracę. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:
* I rok nauki nie mniej niż 5 %
* II rok nauki nie mniej niż 6%
* III rok nauki nie mniej niż 7%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS). Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się na podstawie listy obecności za dany okres.