Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Winter Cambridge Cup 2017

Halowy Turniej Piłki Nożnej – Winter Cambridge Cup 2017 odbył się 21 lutego na sali gimnastycznej naszej szkoły. Wzięły w nim udział następujące klasy: IIA, I T, IVA T, IC, II T, IB oraz IIB/C, razem rozegrano 21 meczów. Pierwsze miejsce w zmaganiach sportowych zajęła kl. I T, drugie kl. IB ZSZ, trzecie kl. IVA T, królem strzelców został Piotr Maleszewski kl. I T. Zwycięzcy i uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, Firmy: Trans-Żwir, Pindur. Wszystkim uczestnikom rozgrywek serdecznie gratulujemy!
Organizatorzy: Kamil Kajrys i Sylwia Dawsiewicz

 

 

 

Spotkanie z pasjonatem

Dnia 15 lutego odbyło się spotkanie z panem Jerzym Szerszenowiczem z Giżycka, który kolekcjonuje i dokonuje renowacji zabytkowych samochodów. Pan Jerzy spotkał się z uczniami, którzy uczą się w naszej szkole w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i blacharz samochodowy (1a, 2a, 3a i z1c- blacharz samochodowy. Zaprezentował młodzieży krok po kroku jak wygląda odrestaurowanie poszczególnych modeli, wśród nich wymienić można: Porsche 356 z 1964 roku, Mercedes W111 Cabrio z 1963 roku i Mercedes 190SL z 1961 roku oraz wiele innych i jak sam powiedział: „Jest to pasja piękna i twórcza – ze złomu powstaje auto jak fabrycznie nowe” Samochody w większości sprowadzane są w kontenerach drogą morską z USA. Spotkanie bardzo podobało się uczniom, nawiązano dalszą współpracę, pan Jerzy zaprosił zainteresowanych uczniów do obejrzenia aut na jego hali (prace renowacyjne i przechowywanie aut) i podzielenia się wiedzą na ich temat.

Opracowała Małgorzata Kazaniecka

Kolejna studniówka przeszła do historii!

Dnia 20.01.2017r. uczniowie Technikum nr 3 naszej szkoły bawili się na swoim pierwszym wielkim balu w Hotelu Tajty w Wilkasach. Po uroczystym otwarciu zabawy przez Panią Dyrektor Zofię Urbanowicz, wychowawców klas i rodziców, młodzież rozpoczęła zabawę tradycyjnym polonezem. Następnie uświetniono imprezę wesołym programem artystycznym. O północy podano wyśmienity tort ufundowany przez Radę Rodziców. Cudowna zabawa trwała do 4 rano. Będziemy ją pamiętać długo i wspominać w miarę upływu czasu z coraz większym sentymentem. 

Winter Cambridge CUP 2017

Halowy Turniej Piłki Nożnej Winter Cambridge CUP 2017 odbędzie się we wtorek 21.02.2017 r. Początek turnieju na sali gimnastycznej o godz. 9.00. Zgłoszenia 4-osobowych zespołów (wydrukowane) należy dostarczyć do piątku 17.02.2017 r. do godz. 9.00 do organizatorów: Pana Kamila Kajrysa / Pani Sylwii Dawsiewicz.

Zapraszamy!!!

2.jpg3.jpg4.jpg

 

 

Spotkanie z absolwentem I LO w Giżycku

Dnia 10 lutego 2017 roku uczniowie klasy III b T i grupa hotelarska II T udali się do I LO w Giżycku na spotkanie z podróżnikiem prawdziwym globtroterem, absolwentem w/w liceum – Pawłem Ciupą, który opowiedział o niezwykłych miejscach i niezwykłych ludziach.

Opracowała: Diana Kopaczewska

TURNIEJ WIEDZY O ZAWODACH

Turniej Wiedzy o Zawodach IX edycja ogólnopolska jest cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku we współorganizacji z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Turniej Wiedzy o Zawodach (IX edycja) dla szkół ponadgimnazjalnych jest organizowany w 2 etapach:

I etap - szkolny – w dniu 1 marca 2017 r. (test rozwiązywany w szkole w formie on-line przez 30 minut o godz.9.00)

II etap finałowy w siedzibie WSFiZ w Białymstoku w dniu 30 marca 2017 r. i przeprowadzany jest pod hasłem: „Mój zawód, moja pasja, moja przyszłość”.

Laureatami Turnieju zostają uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w etapie finałowym. Przewiduje się również wyróżnienia za zajęcie kolejnych siedmiu lokat w etapie finałowym. Uczniowie uczestniczący w etapie finałowym otrzymają wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Zadania konkursowe przygotowane będą w oparciu o zagadnienia związane z rynkiem pracy (wykaz linków do stron internetowych w regulaminie).

Zapraszam chętnych uczniów do udziału w Turnieju, tutaj nic nie tracicie!!! Na zgłoszenia czekam do 10 lutego 2017 r. w Szkolnym Ośrodku Kariery. Więcej informacji na temat Turnieju zamieszczono poniżej, w załączonym regulaminie oraz w SzOK ( s.203).

Małgorzata Kazaniecka - szkolny koordynator Turnieju

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Szkolny Konkurs Angielsko-Niemiecki

W dniu 19 stycznia 2017r. odbył się Szkolny Konkurs Angielsko-Niemiecki. Udział wzięli uczniowie klas III i IV Technikum nr 3. Wyniki są następujące:

1 miejsce: Kluczek Klaudia - kl. III BT
2 miejsce: Szynder Iwona - kl. III BT
3 miejsce: Markiewicz Agnieszka - kl. IV AT

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Sanepid w naszej szkole

Dnia 17-18 stycznia 2017 r. naszą szkołę odwiedziła Pani Adriana Banaszkiewicz-Gałas z Wydziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Giżycku. Nasz gość ('17 stycznia 2017 r.) przedstawił i omówił temat: „Z jedzeniem na bakier czyli zaburzenia odżywiania, anoreksja i bulimia.” Celem spotkania było uświadomienie wpływu sposobu odżywiania na zdrowie i samopoczucie człowieka, poznanie podstawowych zasad zdrowego odżywiania się oraz symptomów anoreksji i bulimii. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Technikum Nr 3: kl. IVB, kl. IIIB, kl. IIIA, kl. II, razem 53 osoby. Natomiast dnia 18 stycznia Pani A. Banaszkiewicz-Gałas w asyście policjantki Pani I. Chruścińskiej, omówiła i przedstawiła w kl. IA ZSZ (25 osób) oraz kl. IC (17 osób) ZSZ temat: Mity na temat środków psychoaktywnych: marihuana, dopalacze. Gość przedstawił młodzieży także film pt.: Stop dopalaczom. Celem spotkania było przybliżenie problemu zażywania dopalaczy, marihuany przez młodych ludzi (przyczyny, skutki, sposoby zapobiegania).
Opracowała: Sylwia Dawsiewicz

Szkolny Turniej Mini Piłki Siatkowej Chłopców

Szkolny Turniej Mini Piłki Siatkowej Chłopców odbył się 18 stycznia 2017 r. w naszej szkole. Uczestniczyły w nim następujące klasy: IVA T, I T, III A ZSZ, IB ZSZ, razem rozegrano 6 meczów, do dwóch wygranych setów. Po zaciętych zmaganiach siatkarskich wyniki były następujące:
pierwsze miejsce  - kl. IVB T
drugie miejsce - kl. IIIA ZSZ
trzecie miejsce -  kl. IB ZSZ.
Po rozgrywkach uczestnicy otrzymali nagrody w postaci drobnych upominków oraz słodycze. Organizatorami rozgrywek byli: pan P. Poczynek, pani S. Dawsiewicz oraz pani I. Sałanowska. Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY!!!

Noc Biologów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

W piątek 13 stycznia 2017 r. grupa uczniów klasy 2 Technikum nr 3 ucząca się biologii w zakresie rozszerzonym uczestniczyła w warsztatach pt. "Neurony - istoty o wielu twarzach".
Młodzież zapoznała się z podstawowymi technikami barwienia tkanki nerwowej oraz ich wykorzystaniem w badaniach naukowych:
- Poznanie kształty i budowy wewnętrznej perykariony- barwienie fioletem krezylowym, metoda Nilsa
- Poznanie morfologii zewnętrznej neuronu- impregnacja azotanem srebra, metoda Golgiego
- Poznanie różnych typów neuronów - techniki immunohistochemiczne
Uczestnicy przeprowadzali obserwacje preparatów pod klasycznym mikroskopem świetlnym oraz epifluorescencyjnym w celu porównania różnych cech komórki nerwowej. Wyjazd był okazją do zwiedzenia Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Przygotowała: Agnieszka Potomska

 

Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

10 stycznia 2017 roku w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

Organizatorem Olimpiady była Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Współorganizatorem jest: Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

Cel Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej to rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji, kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich, podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich, motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań, prowadzenie współzawodnictwa miedzy szkołami, integracja środowiska hotelarskiego.

Zespół Szkół Zawodowych reprezentowały:

1. Aleksandra Sobota – klasa IV b T
2. Natalia Komosa – klasa II b T.