Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

„Sport dla wszystkich”

lietuva-polska.jpg

Powiat Giżycki/Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych jest realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 pn. „Sport dla wszystkich”. Jednym z działań projektu są spotkania online grupy polskich i litewskich nauczycieli wychowania fizycznego o tematyce - wychowanie fizyczne w nauczaniu zdalnym. Reprezentantami naszej szkoły w spotkaniach są: Sylwia Dawsiewicz, Kamil Kajrys i Przemysław Poczynek. Celem działania jest wymiana doświadczeń i dzielenie się swoim warsztatem pracy stworzonym w czasie zdalnego prowadzenia zajęć. Moderatorem spotkań jest Iwona Kochanowska. Do tej pory odbyło się 5 spotkań, których tematem było między innymi: bieżąca sytuacja w zakresie nauczania zdalnego w Polsce i na Liwie, prawo oświatowe a zdalne nauczanie w obu krajach, dostosowanie planów pracy do nauczania zdalnego, sposoby dokumentowania realizacji zajęć, wymiana doświadczeń w zakresie sposobów motywowania uczniów do aktywności fizycznej w czasie pandemii i ich monitorowanie oraz wymiana doświadczeń w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - dostosowania kryteriów i sposobów oceniania.

 lietuva-polska 2.jpg

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020”

Akcja "Pamięć"

Niedługo 1 listopada, w tym dniu wspominamy tych, których już nie ma wśród nas. Tak jak w roku ubiegłym, tak i w roku bieżącym nasza szkoła bierze udział w akcji „Pamięć” inicjowanej przez ZNP Oddział w Giżycku. W czwartek 21 października uczniowie klasy 2 BS odwiedzili giżycki cmentarz komunalny, aby postawić znicze na grobach zmarłych pracowników naszej szkoły. Przy okazji oczyścili również groby z jesiennych liści. Była to też okazja do poznania nazwisk osób, którzy poprzez swoją pracę tworzyli historię ZSZ.

„Istota wspomnień polega na tym,
że nic nie przemija”
Elias Canetti

CZYM JEST HANDEL LUDŹMI I JAK SIĘ PRZED NIM USTRZEC?

18 października 2021 r. uczniowie klasy III a T ż P, IV T, II T, III c BS wzięli udział w spotkaniu on-line " Czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie i Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Celem spotkania było podniesienie wiedzy oraz świadomości społecznej uczniów na temat występujących zagrożeń związanych ze zjawiskiem handlu ludźmi. Młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała prelekcji przeprowadzonej przez eksperta Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Certyfikat KWP, KO.jpg

„RAZEM LEPIEJ”

W Hufcu Pracy w Giżycku 18.10.2021 r. odbyło się spotkanie w ramach Wojewódzkiego Programu Adaptacyjnego i zajęć profilaktycznych. Pani psycholog poprowadziła zajęcia integracyjne w klasie I a Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 w Giżycku. Różnorodność wspólnych ćwiczeń i zabaw pomogła młodym ludziom uzmysłowić, że pomimo wielu różnic można współdziałać razem. Prowadząca poruszyła również temat komunikacji, poszanowania inności i indywidualności drugiego człowieka. Dzięki przeprowadzonym warsztatom młodzież rozwinęła swoje umiejętności współdziałania w grupie i nawiązywania kontaktów społecznych. Na warsztatach integracyjnych nie zabrakło zabaw: „Jestem buntem”, „Pierwsza litera imienia”, „Kwiat”, „Drzewo”. Dzięki treningowi z psychologiem młodzież miała możliwość pogłębienia swoich umiejętności społecznych.

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej młodzież z naszej szkoły, pod opieką nauczycieli przygotowała krótki program artystyczny. Pani Dyrektor Małgorzata Rakowska-Ożga złożyła serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom oraz pracownikom naszej szkoły. Wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom obsługi wręczone zostały Nagrody Dyrektora Szkoły.

Wycieczka do kina Nowa Fala

Dnia 13 października 120 uczniów naszej  szkoły wraz z nauczycielami odwiedziło kino Nowa Fala. Film w reżyserii Jana Matuszyńskiego "Żeby nie było śladów" dostarczył niesamowitych emocji, wrażeń i ciekawych refleksji.

Uroczyste otwarcie nowego boiska

Dnia 6 października 2021 r. miało miejsce otwarcie nowego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku. Oficjalnego otwarcia dokonali Mirosław Dariusz Drzażdżewski - Starosta Giżycki, Mateusz Sieroński - Wicestarosta Giżycki, Małgorzata Czopińska - Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, Małgorzata Rakowska-Ożga - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pt. "Sport dla wszystkich" i współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020. Wartość inwestycji to 572 544,37 zł brutto (w tym pozyskane przez Powiat Giżycki dofinansowanie w wysokości 85%). Z tej okazji odbył się młodzieżowy turniej sportowy Giżycko - Alytus. Drużyny z Zespołu Szkół Zawodowych zmagały się z przedstawicielami szkół z Alytusa w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, mini siatkówka 2x2.

„LEKCJA PROFILAKTYCZNA”

W Hufcu Pracy w Giżycku rozpoczął się cykl spotkań w ramach wojewódzkiego programu promocji zdrowia i profilaktyki „Styl życia filarem zdrowia”. Jego celem jest m.in. podniesienie świadomości wśród młodzieży dotyczącej zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, używek i środków psychoaktywnych, uświadomienie młodym ludziom jak wielki wpływ na ich zdrowie mają oni sami. 4.10.2021 r. młodzież z klasy 1 a BS uczestniczyła w spotkaniu prowadzonym przez przedstawicielkę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Giżycku. W trakcie spotkania poruszone były kwestie zdrowego stylu życia, szkodliwości palenia papierosów oraz ich szkodliwego wpływu na organizm człowieka Uczniowie mieli również możliwość wypróbowania smokolajzera, który bada zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz nałożenia narkogogli obrazujących jak może reagować organizm po zażyciu środków odurzających. Podczas zajęć omówiono zagadnienia profilaktyki zdrowia a pracownik sanepidu odpowiedział na licznie pytania, które nurtują naszych uczniów.

 

WALIDACJA PROJEKTU „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ - DROGĄ DO KARIERY” – MALAGA 2021

29 września 2021 r. odbyło się spotkanie walidacyjne projektu „Inwestycja w Przyszłość – Drogą do kariery”, realizowanego z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.  W projekcie wzięło udział 8 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 w Giżycku w zawodach kucharz i mechanik pojazdów samochodów. Realizatorem projektu była Warmińsko Mazurska Komenda OHP w Olsztynie. Celem projektu było zdobycia umiejętności i kompetencji zawodowych oraz praktyczne wykorzystania nowych technologii w kształconych zawodach. W trakcie spotkania odbyło się uroczyste wręczenie Europass Mobility beneficjentom projektu. Nie zabrakło drobnych upominków i słodkości. Zagraniczny staż był dla uczestników projektu fantastyczną przygodą, możliwością poznania innej kultury, zabytków, obyczajów, języka  jak również nabyciem nowych umiejętności zawodowych. Warto pamiętać, iż projekt „Inwestycja w przyszłość” jest  ważnym elementem edukacji nieformalnej młodzieży, wspiera pracę edukacyjno-wychowawczą i daje ogromną szansę na poszerzanie kontaktów międzynarodowych.

Festiwal Gier i Zabaw Podwórkowych oraz Turniej Bocci

Dnia 18 września 2021 r. na sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Giżycku, odbył się Festiwal Gier i Zabaw Podwórkowych oraz Turniej Bocci. W imprezie wzięli udział wolontariusze m. in. z naszej szkoły, LO Nr 2, seniorzy z Uniwersytetu III-Wieku. Wolontariuszki z naszej szkoły z kl. 3T tj. Aleksandra Sobczak, Marta Jurewicz, Diana Dudzińska, Paulina Krystofik, Ulszula Żabionek oraz Aleksandra Kazana pomagały w organizacji i przeprowadzeniu imprezy. Gośćmi imprezy byli m. in. nasi sąsiedzi z Litwy, dzieci i młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Pełnej Chaty. Wszyscy uczestnicy imprezy aktywnie spędzili czas.
Opracowanie: S. Dawsiewicz

82 rocznica napaści ZSRR na Polskę

Dnia 17 września 2021 r. delegacja ZSZ uczestniczyła w uroczystościach z okazji 82 rocznicy napaści ZSRR na Polskę. Nasz poczet sztandarowy, wraz z sybirakami, żołnierzami i weteranami AK w parku Rogera Goemare'a uczcił obrońców naszej ojczyzny przed sowiecką agresją. Opiekunami byli p. Piotr Styrańczak i p. Przemysław Poczynek.