Samorząd uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący: Oskar Duszyński kl. Vb Tż

Zastępca: Magdalena Głębocka kl. 1b T

Skarbnik: Julia Wójcik kl. 3 T 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku