Branżowa Szkoła I stopnia

FRYZJER

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich:

  1. prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej;
  2. doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury;
  3. wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy;
  4. wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów;
  5. wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego;
  6. wykonywania zmiany koloru włosów;
  7. wykonywania stylizacji fryzur.

W wyniku kształcenia w zawodzie fryzjer uczeń nauczy się:
zorganizować własne stanowisko pracy, obsługiwać urządzenia w zakładzie fryzjerskim, odkażać i konserwować sprzęt, komunikować się z klientem, pomagać w doborze uczesania pasującego do twarzy i figury klienta, wykonywać najnowsze strzyżenie włosów, wykonywać trwałą ondulację, koloryzować włosy różnymi technikami, korzystać z technik komputerowych.

Fryzjer powinien mieć dobrą koordynację wzrokowo - ruchową, niezbędną przy operowaniu nożyczkami, grzebieniem czy brzytwą; wrażliwy zmysł dotyku; zręczne ręce i palce - przy modelowaniu i układaniu fryzury. Ważna w zawodzie jest umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi.

Po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można uzyskać dodatkowe kwalifikacje - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.23. Projektowanie fryzur (na kursie kwalifikacyjnym) oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum dla dorosłych – nauka od klasy drugiej).

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

Fryzjerów zatrudniają zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, garnizony wojskowe, szpitale. Bardzo częstą sytuację jest samozatrudnienie - otwarcie własnych zakładów po uzyskaniu tytułu mistrzowskiego lub wchodzenie z kimś w spółkę dla otwarcia takiego zakładu.

Wykaz pracodawców