Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

 
 
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych na rok szkolny 2024/2025
 
 Typ szkoły  Języki obce  Liczba oddziałów  Liczba miejsc  Przedmioty w zakresie rozszerzonym
 Technikum Nr 3        
 technik żywienia i usług gastronomicznych  język angielski
 język niemiecki 
0,5   16  matematyka
 technik logistyk  język angielski
 język niemiecki
 0,5  16  matematyka
 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1        
 mechanik pojazdów samochodowych
 kucharz
 sprzedawca
 piekarz
 cukiernik
 fryzjer
 elektryk
 stolarz
 ślusarz
 lakiernik
 blacharz
 tapicer
 rolnik
 operator obrabiarek skrawających
 operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 monter sieci i instalacji sanitarnych
 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 murarz - tynkarz
 betoniarz zbrojarz
 blacharz samochodowy
 elektromechanik
 monter mechatronik
 elektronik
 język angielski 1  32  
 
 
 Uwaga!!! Oddział zawodowy w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 zostanie utworzony w przypadku rekrutacji co najmniej 15 osób, w przeciwnym razie zrekrutowani uczniowie będą się uczyć w oddziale wielozawodowym (przedmioty ogólnokształcące w szkole, przedmioty zawodowe na miesięcznym kursie).

Informacje

Zespół Szkół Zawodowych

ul. Kościuszki 16

11-500 Giżycko

JS Like Box Slider