Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Nauczanie hybrydowe

Zgodnie z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego z dnia 15 października 2020r w sprawie hybrydowego nauczania. Dyrektor ZSZ informuje:
1. Od 19 .10 do 24.10. 2020 r. klasy 1T , 2T, 2a T, 2b T, 3T, 4T przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji. Nauka przebiega bez zmian.
2 .Uczniowie wszystkich klas Szkoły Branżowej I stopnia w dniach 19-24 październik 2020r. uczestniczą obowiązkowo w zajęciach online na platformie   edukacyjnej Microsoft Teams zgodnie z planem lekcji ( kody dostępu zostały przekazane przez wychowawców). Na tej podstawie nauczyciele odnotują frekwencję. Zajęcia praktyczne u pracodawców odbywają się również zgodnie z planem lekcji ( obecność na praktykach obowiązkowa).
Wszelkie pytania proszę kierować do wychowawców przez dziennik Librus.
Proszę śledzić na bieżąco informacje w dzienniku Librus oraz na stronie szkoły.
Dyrekcja
ZSZ

Kursy dokształcania teorytycznego dla Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1

Terminy kursów dokształcania teorytycznego na rok szkolny 2020/2021

 

Stopień Zawód Termin Miejscowość Ilość uczniów
III elektromechanik 29.03.- 23.04.2021 Brodnica 2
sprzedawca 26.10. - 20.11.2020 Giżycko 3
fryzjer 28.09. - 23.10.2020 Giżycko 7
stolarz 22.02.-19.03.2021 Iława 1
murarz-tynkarz 14.09.2020 - 09.10.2020 Augustów 2
cukiernik 22.02.-19.03.2021 Olecko 1
mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 30.11.-.22.12.2020  Biłgoraj 1
ślusarz 28.10.-25.11.2020 Olsztyn 1
rolnik    Jagarzewo 1
kucharz 23.11. - 18.12.2020 Giżycko 5
piekarz 07.09.- 02.10.2020 Olecko 1
II elektromechnaik 04.01.-29.01.2021 Brodnica 2
sprzedawca 02.09.-25.09.2020   oraz                   11.01.-22.01 08.02.-19.02.2021  Giżycko 15
fryzjer 28.09.-23.10.2020 Giżycko 15
stolarz 07.09.-30.09.2020 Łomża 7
murarz-tynkarz 26.04.-21.05.2021 Olecko 8
cukiernik 05.10.- 30.10.2020 Olecko 3
piekarz 11.01.-22.01 08.02.-19.02.2021 Olecko 3
ślusarz 02.11.- 27.11.2020 Bartoszyce 6
rolnik   Jagarzewo 3
operator obrabiarek skrawających 02.11.- 27.11.2020 Grudziądz 1
I elektryk 07.01.-14.02.2020 Nidzica 1
sprzedawca   Giżycko 13
cukiernik 26.04.- 21.05.2021 Olecko 4
monter zabudowy i robót wykończeniowych             w budownictwie 10.05.-02.06.2021 Augustów 1
fryzjer   Giżycko 8
stolarz 25.05.-19.06.2021 Reszel 7
murarz-tynkarz 22.03.-23.04.2021 Olecko 5
rolnik   Jagarzewo 2
ślusarz 15.03.- 09.04.2021 Bartoszyce 1
kucharz   Giżycko 15

Próbny alarm pożarowy

W dniu 07 października 2020 r. w naszej szkole miał miejsce próbny alarm pożarowy, którego efektem była ewakuacja znajdujących się w budynku szkoły uczniów oraz nauczycieli. Po opuszczeniu budynku szkoły wszyscy zebrali się na terenie boiska szkolnego w wyznaczonym wcześniej miejscu. Czas ewakuacji był zadowalający - udało nam się opuścić szkołe w trochę ponad dwie i pół minuty. Niektórzy uczniowie mieli problem z lokalizacją miejsca zbiórki po opuszczeniu budynku. Z pewnością podczas następnego takiego alarmu wszyscy uczniowie naszej szkoły będą już znali procedury ewakuacji - o co zadbają nauczyciele Edukacji dla Bezpieczeństwa oraz wychowawcy klas.

Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy

                                                         logo ZSZ1                               logo Erasmus plus1

 

Zapraszam wszystkich uczniów biorących udział w przygotowaniu do 3 tygodniowego stażu w Maladze w ramach projektu ,, Najlepsze praktyki w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy” - 17 styczeń- 06 luty 2021 w obowiązkowych zajęciach z języka hiszpańskiego w poniedziałek godz. 14:05 i wtorek godz. 12:30 sala 11
Marzena Dyndul

 

IMG 20200928 141729  IMG 20200928 141735 1  IMG 20200928 141752 1  IMG 20200928 141812 1

Teoria w praktyce

Dnia 16 września 2020 - trzynastu uczniów klasy I T uczących się w zawodzie Technik hotelarz w ramach lekcji zawodowej wzięło udział w lekcji w terenie, przypatrując się giżyckim zabytkom i obiektom hotelarskim. Grupa młodzieży w ramach tematu -Klasyfikacja bazy noclegowej w Giżycku zwiedziła otoczenie obiektów hotelarskich w naszym mieście zaczynając od obiektu niesklasyfikowanego - Gościniec Pan Tadeusz, następnie hotele trzygwiazdkowe Hotel Cesarski i Hotel Giżycki, a kończąc na hotelu czterogwiazdkowym St. Bruno. Na przykładzie bazy noclegowej i najważniejszych zabytków naszego miasta oraz jego historii po odwiedzeniu Informacji Turystycznej w Giżycku młodzież przygotowywała się do udzielania usług komplementarnych dla gości - udzielania informacji turystycznej, które zostały zaprezentowane w szkole na kolejnych zajęciach.

Lekcję przygotowała i poprowadziła
Marzena Dyndul

IMG 20200916 140824 1  IMG 20200916 141817  IMG 20200916 142119  IMG 20200916 142755 1

 

Zebranie Rodziców

Spotkanie z rodzicami 15.09.2020r. godz. 16.00

Lp.

 

Klasa

Wychowawca

Sala

1.

 1T

M. Dyndul

106

7.

1a BS

M.Dunowska

206

8.

1b BS

U. Siergiej - Todryk

205

9.

1c BS

A.Kołodziej

105

 Wybrane na spotkaniach klasowych Rady Rodziców zapraszamy  do sali nr 9 o godzinie 16.30

                                                                                                                                          Dyrekcja ZSZ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Dnia 1 września o godzinie 9.00 uczniowie pierwszych klas Technikum Nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 wraz z wychowawcami spotkali się na boisku szkolnym w celu rozpoczęcia roku szkolnego. Tym razem, w związku z sytuacją epidemiczną i obowiązującymi obostrzeniami, pominięte zostało tradycyjne wprowadzenie sztandaru naszej szkoły, a także wspólne wysłuchanie hymnu narodowego. Pani Dyrektor Małgorzata Rakowska-Ożga serdecznie powitała wszystkich zebranych i wygłosiła krótkie przemówienie podsumowujące czas wakacyjnego wypoczynku, jednocześnie zachęcając uczniów do wytężonej pracy po tak długiej przerwie. Uczniowie i wychowawcy poinformowani zostali o zasadach dotyczących pobytu w szkole w warunkach reżimu sanitarnego. Kończąc przemówienie, Pani Dyrektor ogłosiła oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021. Następnie uczniowie, wraz z wychowawcami udali się do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Harmonogram spotkań z wychowawcami 1 września 2020

Uczniowie klas pierwszych Technikum Nr 3 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 spotykają się na boisku szkolnym o godzinie 9.00 następnie z wychowawcami przechodza do sal lekcyjnych. Uczniowie pozostałych klas spotykaja się z wychowawcami według załączonego harmonogramu. Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa związanych z COVID 19.

Spotkania z wychowawcą GODZINA 9:00

klasa

sala

  wychowawca

4 T

9

M. LEGUCKA

2B Thl

103

A. POTOMSKA

1 TG

105

M. DYNDUL

2 A Tż

106

I. FABISIAK

2TG

202

S. DAWSIEWICZ

1c BS

204

A.KOŁODZIEJ

1b BS

205

U. TODRYK

1a BS

206

M. Dunowska

Spotkania z wychowawcą GODZINA 10:00

klasa

sala

    wychowawca

3 b BS

9

B.ZANIEWSKA

2a BS p

103

I.SAŁANOWSKA

2b BS p

105

M. LECH

2c BS p

106

M. MAKIŁA

2 b BSg

202

J. WIERZCHOWSKA

3 a BS

204

P.POCZYNEK

2 a BSg

205

K. KAJRYS

3 T

206

D. KOPACZEWSKA

UWAGA !!! Kandydaci do Technikum Nr 3

Dnia 20 sierpnia (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 11 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku odbędą się badania lekarskie. Skierowania do lekarza będą wydawane przez sekretariat szkoły.

Jeśli nie zostaniesz zbadany przez lekarza w szkole w wyznaczonym terminie, to musisz odebrać skierowanie w sekretariacie i pójść osobiście do Przychodni na ul. Wodociągową 17 (I piętro).

Lekarz medycyny pracy J. Woźniak przyjmuje w następujących dniach:

Wtorek - 12.00 – 13.30
Czwartek -  12.00 – 13.30 

 

,,Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”

                                                                  logo Erasmus plus1                         logo ZSZ1

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
,,Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”

Realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” prowadzonego przez FRSE realizowanego w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
SEKTOR: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, AKCJA 1. Mobilność Edukacyjna
Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047611
Okres realizacji: 01.09.2018 - 31.08.2020 Budżet: 270 323,19 zł
Partner: Firma ESMOVIA
Koordynatorzy projektu: Marzena Dyndul i Marta Tyszko
Miejsce realizacji: Walencja
Ilość uczestników: 32 uczniów

 

Głównym celem projektu było wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez zdobycie praktyki i doświadczenia w oparciu o europejskie standardy obowiązujące w branży hotelarsko-gastronomicznej. Realizacja projektu umożliwiła osiągnięcie następujących celów: poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach szkolnych i zastosowanie ich    w praktyce w renomowanych hotelach i restauracjach, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i hiszpańskim, w tym branżowym, kształtowanie kreatywnych      i mobilnych oraz otwartych postaw, podniesienie wiary we własne możliwości, a przez to zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie i uzyskanie niezależności życiowej czy podniesienie wrażliwości międzykulturowej. Projekt poszerzył i uzupełnił proces kształcenia dobrych fachowców, potrafiących sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy, stał się szansą na lepszy start w życie zawodowe po ukończeniu szkoły.
Pobyt za granicą dostarczył niezapomnianych wrażeń. Integracja w grupie, konieczność porozumiewania się w języku obcym, poznanie nowych osób, poznanie hiszpańskiej kuchni, zwyczajów i kultury to same zalety takiego wyjazdu. Praktykę dokumentują certyfikaty, które praktykanci otrzymali od pracodawców i firmy przyjmującej –Esmovia jak i Europass Mobility w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, potwierdzający realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego oraz dodatkowo zaświadczenie o uzyskanych efektach kształcenia ECVET, dokumenty Europass Mobilność z elementami ECVET będą dla uczniów dodatkowym atutem podczas poszukiwania pracy w przyszłości w kraju lub za granicą.
W tym roku na skutek tzw. „Siły Wyższej” wybuchu pandemii koronawirusa COVID-19 zabrakło nam jednego tygodnia na przygotowanie Dnia Hiszpańskiego zaplanowanego na 19 marca 2020. Nie mieliśmy możliwości przeprowadzenia uroczystego Dnia Hiszpańskiego wraz z poczęstunkiem oraz prezentacją multimedialną przygotowaną przez uczniów biorących udział w mobilności dla przedstawicieli władz lokalnych, rodziców, grona pedagogicznego i uczniów naszej szkoły. Rezultaty projektu zostały opublikowanie na szkolnej stronie internetowej www.zsz.edu.pl oraz na www.facebook.com/zszgizycko . Wszystkie rezultaty naszego projektu zamieszczamy również w zakładce projektu - Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy.

  1. Sprawozdanie z praktyk w Walencji
  2. Raport z ewaluacji z praktyk w Walencji
  3. Słowniczek branżowy angielsko-polsko-hiszpański,
  4. Regionalny hiszpański poradnik krajoznawczo-kulinarny – prezentacja
  5. Relacja z praktyk w Walencji – prezentacja

105490985 265703338074318 5167807596660584454 n  IMG 20200630 105314  IMG 20200630 110001 1  105809952 299867741397281 6831201091682360802 n

105809952 299867741397281 6831201091682360802 n  IMG 20200701 145505  IMG 20200702 122700 1 IMG 20200701 145417  IMG 20200630 105301