Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Wiosenny Kiermasz Słodkości w naszej szkole

Serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły na Kiermasz Słodkości z okazji nadejścia wiosny.

Małe co nieco będzie można zakupić 20 oraz 21 marca w naszej szkole.

Świętujmy razem pierwszy dzień wiosny!!!

 

Partner ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Informacja o naborze na Partnera Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku w celu wspólnej realizacji projektu.

Po przeprowadzonym postępowaniu na Partnera szkoły wybrano:

Project Hub Sp. z o.o.
ul. Trzcianecka 3e
60-434 Poznań

Odwiedziny uczennic z Gimnazjum w Bystrym

Dnia 15 marca 2018 r. odwiedziły nas uczennice z Gimnazjum w Bystrym. Na warsztatach zorganizowanych przez nauczyciela przedmiotów zawodowych, na zajęciach w klasach IT, II T i III T dziewczyny wykonały następujące zadania:
1. Rozpoznanie giżyckich obiektów hotelarskich - puzzle
2. Prezentowanie rodzajów turystyki za pomocą obrazu
3. Porozumiewanie się za pomocą komunikacji niewerbalnej
4. Wypełnianie dokumentacji hotelowej
5. Rozwiązywanie krzyżówki
6. Wystawianie paragonu
7. Artystyczne zwijanie ręczników
Gimnazjalistki przydzielone zadania wykonały bardzo starannie.
Dziewczyny – do zobaczenia we wrześniu!!!

Tekst i zdjęcia: Diana Kopaczewska

Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

W naszej szkole 12 marca tego roku odbył się Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt zorganizowany przez: I. Sałanowską, S. Dawsiewicz, P. Poczynka. W zmaganiach sportowych udział wzięły następujące klasy: II C/B, III B ZSZ, I T (drużyna „A” i „B”), I b BS, IIIC ZSZ, III T (drużyna „A” i „B”). Drużyny zostały podzielone na dwie grupy: A i B, w każdej grupie rozegrano po dwanaście meczów. Zwycięzcy w grupach rozegrali ze sobą dwa mecze finałowe. Ostatecznie pierwsze miejsce zdobyła drużyna „A” klasy I T w składzie: Gabriela Romejko, Aurelia Lenkiewicz, Aleksandra Abako, Paulina Parzych; drugie drużyna „A” kl. III T w składzie: Magda Malinowska, Aleksandra Kotowska, Magdalena Pisiak, Daria Dzadz; trzecie miejsce - kl. IIC/B ZSZ w składzie: Natalia Uszyńska, Aleksandra Mischel, Jolanta Wiszowata, Paulina Wierbicka oraz czwarte miejsce - kl. III C ZSZ w składzie: Beata Buźniak, Natalia Kostyła, Jowita Maksymiuk, Angelika Bogdanowicz. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz prywatne osoby. Fundatorom serdecznie dziękujemy!!!
Opracowanie: S. Dawsiewicz, I. Sałanowska

Szkolny Festiwal Filmów Reklamowych

23 lutego 2018r. w odbyła się uroczysta Gala Szkolnego Festiwalu Filmów Reklamowych, w trakcie której przedstawiono filmy konkursowe. Do konkursu przystąpiło 5 szkół: Zespół Szkół Zawodowych, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, Zespół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Filmy zostały oceniane przez profesjonalne jury w składzie Irena Tarasov i Piotr Radecki oraz przez uczniów gimnazjów z powiatu giżyckiego. Osiągnęliśmy ogromny sukces, ponieważ za najlepszą produkcję jury uznało film naszej szkoły! Uzyskaliśmy również największą sympatię i Nagrodę Publiczności. :-)

Ogromne brawa należą się autorom filmu: Adamowi Kusztale, Maćkowi Doda, Kacprowi Sawoniowi, Michałowi Ankiewiczowi oraz wszystkim przesympatycznym statystom z naszej szkoły. W rozwijaniu ich talentów pomogły panie Justyna Chojnowska – Burblis i Marta Tyszko.
GRATULACJE !!!

Oto zwycięski film:

zsz.jpg

 

Szkolne Obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

W ramach szkolnych obchodów Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w dniu 28 lutego 2018 r. młodzież z klas IVa i IVb T obejrzała spektakl Sceny Faktu Teatru Telewizji pt. "Inka 1946. Ja jedna zginę" w reżyserii Natalii Korynckiej-Gruz. Opowiada on o mordzie sądowym na sanitariuszce Danucie Siedzikówie z 5 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. 

Szkolny Konkurs Kulinarny o tytuł „Mistrza Szkolnej Patelni” rozstrzygnięty!

28 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku odbył się Konkurs Kulinarny, w którym udział wzięło 20 uczniów naszej szkoły klas o profilu gastronomicznym oraz dwóch uczniów ze szkoły z Alytusa na Litwie.

Swoją obecnością naszą uroczystość uświetnili:
- przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warminsko-Mazurskiego pani Sylwia Jaskulska,
- Starosta Powiatu - pan Wacław Strażewicz
- Pani Małgorzata Czopińska – dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
- Pan Ryszard Należyty – wicedyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Uczestnicy konkursu wykonali potrawę zgodnie z tematem:
„Kuchnia Polska na Mazurach”
Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Legucka, współorganizatorem pani Urszula Siergiej – Todryk oraz pani Joanna Wierzchowska.

Nad prawidłowością konkursu czuwały dwa zespoły jurorów:
• jury techniczne:
Dariusz Baryga
Małgorzata Baranowska
• jury degustacyjne:
Radosław Szulc – szef kuchni hotelu StBRUNO
Piotr Zagórski – Hotel Masovia
Halina Poboża – Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
Małgorzata Cybulska – przewodnicząca Rady Rodziców

Komisja wyłoniła spośród uczestników następujących zwycięzców:

I miejsce - Sawoń Kacper – klasa III a T, Ekstowicz Hubert – klasa III a T

II miejsce - Bykowska Ewelina - klasa IV a T, Skorupska Angelika - klasa IV a T

III miejsce - Justinas Kerevicivs - Litwa, Edwvinas Turcinavicius - Litwa

Nagrodę publiczności otrzymali Sawoń Kacper oraz Ekstowicz Hubert za potrawę : „Pierś z kaczki/czekolada/placki ziemniaczane/frużelina”. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz sponsorów konkursu.

Zwycięzcom Gratulujemy!!!!!

Małgorzata Legucka

 

 

 

 

 

Spotkanie Profilaktyczne

Dnia 21 lutego 2018 r. młodzież klas I-III uczestniczyła w spotkaniu profilaktycznym "Rób to co kochasz", które poprowadził Arkadiusz "Arkadio" Zbozień z zespołem. Młodzież z uwagą wysłuchała słów prowadzącego, który w interesujący i skłaniający do refleksji sposób mówił jak zacząć żyć z pasją. Prezentowane przykłady to alternatywa dla życia w uzależnieniu. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Kierownika Rewiru Dzielnicowych, mł. asp. Daniela Romańczyka.

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego

Dnia 22 marca 2018 r. o godzinie 9.35 w sali 204 odbędzie się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego. Zgłoszenia do dnia 16 marca przyjmują nauczyciele j. angielskiego: p. A. Wojnowski, p. M. Tyszko i p. N. Rommel. Zapraszamy!!!

WARSZTATY KULINARNE "BABY I MAZURKI WIELKANOCNE"

                   Serdecznie zapraszamy mieszkańców Giżycka na wielkanocne warsztaty kulinarne, które odbędą się 24 marca 2018 roku (sobota) o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku przy ul. Kościuszki 16. Wspólnie z uczniami oraz nauczycielem naszej szkoły przygotują Państwo babki lub mazurki wielkanocne. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wpłacenie 8,00zł na niezbędne surowce do wypieku (w sali gastronomicznej zapewniony jest sprzęt i urządzenia do przygotowania wyrobów). Proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 16 marca 2018 roku. Wpłaty można dokonać przed rozpoczęciem warsztatów w sekretariacie szkoły. Liczba miejsc ograniczona.
Informacje uzyskają Państwo pod numerem: (87) 428 32 41 lub 667 282 742

ZAPRASZAMY!!!

2.jpg      1.jpg

Ogłoszenie na partnera

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ). Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Powiat Giżycko z siedzibą ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko / Zespół Szkół Zawodowych, ul. T. Kościuszki 16, 11-500 Giżycko ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ).

I. Cel projektu:

Wsparcia Zespołu Szkół Zawodowych w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego na podstawie indywidualnej diagnoz dla szkoły.
Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

II. Typy działań przewidziane do realizacji

1. organizacja kształcenia praktycznego (staże) dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
2. wyposażenie uczniów/słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje/umiejętności (kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą) oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
3. tworzenie klas patronackich w szkołach,
4. organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
5. modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,
6. tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),
7. doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
8. aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (np. praktyki i staże w przedsiębiorstwach) oraz studia podyplomowe i inne formy doskonalenia zawodowego, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zespołu Szkół Zawodowych przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w tym szczególności organizacja kursów i szkoleń dla uczniów oraz zarządzanie projektem.

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
b) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS
c) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie sporządzania projektów dla szkolnictwa zawodowego (minimum 2 projekty które uzyskały dofinansowanie)

V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a) być sporządzone w języku polskim;
b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WiM 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020.
f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
• art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
b) Na podstawie decyzji Dyrektora zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
c) Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.
d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

IX. Sposób i termin składania ofert:

a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespół Szkół Zawodowych, ul. T. Kościuszki 16, 11-500 Giżycko z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu dla działania 2.4.1”.
b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 16.03.2017 do godziny 8.00 (rano).
Informacje telefoniczne: (87) 428-32-41
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Giżycko, dnia 23.02.2018 r.