Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Wizyta klasy II T w Urzędzie Skarbowym w Giżycku

Dnia 17 listopada 2017 r. klasa II Technikum Nr 3 (zawód: technik hotelarstwa), udała się na spotkanie ze specjalistami z zakresu podatków: Panem Naczelnikiem Urzędu Skarbowego - Stefanem Urbaniakiem oraz Panią Agnieszką Patorą – starszym ekspertem skarbowym. W czasie wizyty Pan Naczelnik opowiedział uczniom m. in. o strukturze i zadaniach skonsolidowanej Krajowej Administracji Skarbowej, zasadach opodatkowania w działalności gospodarczo-turystycznej. Pani Agnieszka Patora przypomniała uczniom elementy składowe i zasady prawidłowego wypełniania faktury Vat, omówiła wysokość stawek podatku dla poszczególnych towarów/usług związanych z branżą hotelarską. Młodzież wspólnie ze specjalistami wypełniała przykładowe zadanie egzaminacyjne związane z wystawieniem faktury.
Opracowała: Sylwia Dawsiewicz

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Klaudii Kluczek

Dnia 15 listopada 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z udziałem Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W tym roku wyróżniono 156 uczniów ze szkół kończących się maturą. Wszyscy oni musieli spełniać jeden z warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów za w/w osiągnięcia odebrała uczennica klasy IV b T Klaudia Kluczek. Gratulujemy!!!
Wychowawca: Diana Kopaczewska

Otrzęsiny 2017

Dnia 15 listopada w naszej szkole odbyły się Otrzęsiny 2017. Uczniowie klas: I T, Ia BS oraz Ib BS ze swoimi wychowawcami przygotowali się do imprezy, na której zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne: taneczne, wokalne i sprawnościowe. Imprezę prowadziły uczennice kl. IIIB T - Natalia Stępniak, Marika Surowik oraz Karolina Lenar z kl. IIT. Oprawą muzyczną zajęli się Kacper Sawoń kl. IIIA T, Jakub Nakoneczny i Piotr Maleszewski z kl. IIT. Motywem przewodnim Otrzęsin było hasło - „Trzy kolory…”. Każda z klas pierwszych w drodze losowania otrzymała kolor według którego przebrała się na imprezie. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w następujących konkurencjach: prezentacji przebrań: klasa 1a BS - kolor zielony, klasa 1b BS – kolor czerwony i kl. I T – kolor niebieski; „trzecia głowa; zakręcony cukierek; roztańczeni; pożywny koktajl; karykatura wychowawcy; sznur z ubrań. Ostatecznie klasyfikacja była następująca:  I miejsce - kl. I T; II miejsce - kl. Ia BS, III miejsce – kl. Ib BS. Wszystkim uczniom klas pierwszych dziękujemy za super zabawę, witamy serdecznie w murach naszej szkoły i gratulujemy.

Opracowanie: Sylwia Dawsiewicz/Justyna Chojnowska-Burblis/Artur Wojnowski

Nadzwyczajna rada Młodzieżowej Rady Miasta Giżycko

Dnmrmg.jpgia 14.11.2017 r. zwołana została nadzwyczajna rada Młodzieżowej Rady Miasta Giżycko. Miała ona na celu powołanie grupy problemowej dotyczącej odwiedzin osób starszych objętych programem Teleopieki, prowadzonym przez Panią Katarzynę Karolską. Zadaniem systemu Teleopieki jest zapewnienie pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Najczęściej dotyczy to samotnych osób starszych lub niepełnosprawnych. System Teleopieka polega na reagowaniu na sytuacje zagrożenia, a w przypadku ich wystąpienia wezwaniu pomocy lub przekazywania wiadomości opiekunowi. Ten system dostarcza opiekunom narzędzie do skutecznego reagowania na sytuacje alarmowe. Rozwiązania Teleopieki oparte są o systemy przywoławcze w postaci przycisków, po których uruchomieniu wysyłany jest sygnał SOS. Urządzenia lokalizacyjne umożliwia śledzenie miejsca przebywania podopiecznego. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą osobom samotnym - prosimy o kontakt z uczennicą kl. IIT Magdaleną Krysińską lub Panią Sylwią Dawsiewicz.

Opracowanie: radna MRMG - Magdalena Krysińska kl. IIT, p. S. Dawsiewicz

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, uczniowie klasy 4b Technikum Nr 3, uczestniczyli w seminarium "Pomysł na społeczny biznes", które prowadziła Pani Natalia Skoratko - opiekun / konsultant z Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Giżycku. Na seminarium zaprosiła nas Pani Marta Buczyńska- doradca zawodowy z giżyckiego MCK. Celem seminarium było zapoznanie młodych uczestników z ideą i zasadami działania specyficznej formy przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa społecznego, będącego głównym filarem ekonomii społecznej.
Uczestnicy seminarium:
- poznali rodzaje przedsiębiorstw społecznych
- dowiedzieli się kto i w jaki sposób może takie przedsiębiorstwo założyć
- zapoznali się z zasadami tworzenia biznesplanu firmy społecznej
- uwrażliwili się na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy
Podczas seminarium uczestnicy opracowali w grupach własne pomysły na biznesplany przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością podczas planowania swoich przedsięwzięć.

Opracowała Małgorzata Kazaniecka

Trening w Lion Workout / Fit Jump Giżycko

Dzisiaj przed południem grupa chętnych uczniów naszej szkoły zamieniła ławkę szkolną na salę treningową klubu sportowego Lion Workout / Fit Jump Giżycko. Trenerzy Natalia i Przemek Grala przeprowadzili z młodzieżą zajęcia fitness na trampolinach oraz inne ćwiczenia wzmacniające mięśnie całego ciała, zwiększające gibkość i koordynację ruchową. Był to intensywny wysiłek fizyczny połączony ze świetną zabawą w grupie. Pani Natalia opowiedziała o swoich sportowych zainteresowaniach, a także scharakteryzowała zawód trenera personalnego. Zwróciła uwagę, że w każdej profesji trzeba się cały czas doskonalić i stawiać sobie nowe cele, aby osiągnąć sukces zawodowy i satysfakcję. Na własnym przykładzie zachęcała do uprawiania sportu, wskazując na korzyści płynące z aktywnego tryby życia. Celem wyjścia do klubu sportowego było pokazanie młodzieży jednego z wielu sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu, odmiennego niż siedzenie w domu i surfowanie po internecie. Uświadomienie, że warto zadbać o swoje zdrowie już za młodu. Serdecznie dziękujemy właścicielom klubu Lion Workout / Fit Jump Giżycko za gościnę, trening i udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania uczniów.
Przygotowała: Agnieszka Potomska

Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Zawodach Tenisa Stołowego

Dnia 13 listopada 2017 r. reprezentanci naszej szkoły uczestniczyli w Mistrzostwach Powiatu w Drużynowych Zawodach Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych. Zarówno dziewczyny jak i chłopcy zajęli trzecie miejsce. Wystąpili: Natalia Stępniak, Natalia Suszko, Jacek Rutkowski oraz Maksymilian Leczycki. Opiekunem był Pan Przemysław Poczynek

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych

Dnia 9 listopada 2017 r. na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych. Reprezentacja naszej szkoły zdobyła bezapelacyjnie i jednogłośnie pierwsze miejsce wygrywając wszystkie spotkania. Naszą szkołę reprezentowali: Jacek Rutkowski, Piotr Maleszewski, Jakub Jarmołowski, Kamil Stefaniak, Konrad Wawrocki, Damian Łasiński, Kamil Bienasz, Fabian Tuziemski, Kami Maksymowicz, Paweł Gałązka i Kacper Sawoń. Opiekunem drużyny był trener Kamil Kajrys.
Oto wyniki poszczególnych meczów:
ZSZ – ZDZ 2:0 Bramki: Jacek Rutkowski – 2
ZSZ – I LO 2:0 Bramki: Fabian Tuziemski , Jacek Rutkowski
ZSZ – ZSKŚiA 2:1 Bramki: Jacek Rutkowski – 2
ZSZ – II LO 3:2 Bramki: Jacek Rutkowski, Fabian Tuziemski i Piotr Maleszewski

Spotkanie warsztatowe w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Dnia 26 października 2017 roku uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technikum Nr 3 uczestniczyli w spotkaniu warsztatowym: nt. "Podróż kulinarna - Warmia, Mazury, Powiśle" w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Młodzież wzięła udział w wykładach dotyczących rozwoju turystyki w naszym województwie oraz kreowaniu produktu w oparciu o łączenie motywów kulturowych i krajoznawczych. Mogła również poszerzyć swoją wiedzę na temat dziedzictwa kulinarnego Warmii i Mazur. Uczniowie zapoznali się z możliwością wykorzystania swoich kwalifikacji zawodowych. Uczestniczyli w debacie, mogli zgłaszać swoje uwagi oraz przemyślenia dotyczące "slow food" oraz produktów regionalnych. Swoją wiedzą podzielili się z uczniami na zajęciach lekcyjnych. Udział w warsztatach odbył się w ramach nagrody za przygotowanie i aktywne uczestnictwo uczniów w zajęcia gastronomicznych z młodzieżą z APRC w Alytus.

Opracowała: Urszula Siergiej-Todryk

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W Roku Dla Niepodległej obchodzimy 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji 9 pażdziernika na przerwach międzylekcyjnych młodzież mogła posłuchać pieśni patriotycznych, a 10 pażdziernika odbył się uroczysty apel przygotowany przez młodzież z klasy I, II i III Technikum nr 3.

Tekst i zdjęcia: Barbara Zaniewska i Agnieszka Potomska